HOME

Music           

Pictures

Websites

  

 

 

 

 

Contact

paulitt1 hotmail.com

:)

Moi arvon lukija / Dear Reader,

 

Tämä allaoleva kirjoitelma on rakenteilla ja minun pitää vielä korjata sekä lajitella tätä paljon. 

En keksinyt muutakaan paikkaa julkasta tätä alustavaa tekstiä, kuin nämä omat nettisivuni.

Tässä on paljon huumorijuttuja ja muuta kivaa. ;)

Harkitsen kuitenkin tämän tekstin ottamista pois netistä pois, sillä se saattaa antaa väärää kuvan sen lukijoille, 

mutta eihän sitä muutenkaan tiedä, miten ihmiset kokevat erilaisia tekstejä. Järkeviä tai ei. :)

 

I am building this text as we speak and I need to correct ah so many thing yet.... 

I would not necessarily claim that this text represent 100% science or anything. 

It is partly humorous but partly precisely true. Something that cannot be published in a normal Scientific Journal within 100 years at least.

It is not my Ph.D thesis or anything, just some writings and other matters. This writing and all might be extended to a book or something some day.

Now it is merely a stream of thoughts or a kind of a manuscript. 

More information is revealed &/ revised in a need-to-know-basis &/ when I want / feel / have time. :)

After seeing the title of this writing, do not hesitate to flee, e.g. to the main page, outlines, tieteellis-oloisiin kirjoitelmiin, my work or to my linked in.

 

However, I am considering of pulling this text away, since it might accidently give wrong impression to its reader. 

Although I cannot say how people interpret different kinds of texts, whetever bad or not. :)

 

Yours sincerely,

Pauli Tikka

Master of Science :)

Biotechnology and Energy Engineering

Helsinki

4th of May 2015 (What a nice day today...

 

 

Falsification of evolution theory mathematically and by means of explicit evidence gathered all around the world and by other logic.

Esitän alla matemaattisesti ja eksplisiittisesti sekä omin havaintoaineistoin (x) ja päättelyketjuin evoluutioteorian paikkaansapitämättömyyden.

 

[i.e. The start of Pauli Tikka's Theory of inverse evolution (eli "erilainen" peliteoria). An approximation of the description of a continuous life]

(x = ks. valokuvani 2002-2015, elin päivä kerrallaan (kuten jossain lukee, ja mitä kävi... siis ei mitään eli en "kuollut"/"kehittynyt" ja myös muistiinpanoni)

 

Rev. 1:  1.6.2010 

Rev. 2:  4.5.2015

Rev. 3: 4.5.2018 ... ? Acts 17:22-34 =>

 

Skip this preliminary story straight to the conclusion by scrolling downwards!

 

Sisällysluettelo

Käsitteistö 

Alkulauseeksi

Parantumisia ja konkretiaa

Se, joka löytää vastauksen, on iloinen!

Tasa-arvoa talouden kautta 

Clips from "Thinking fast and slow -kirjasta (Daniel Kahneman)"

Tieteellistä

Viimeistelemättömiä juttuja

Teoriastani yleisesti

Evoluutioteorian soveltuvuuden pätevyydestä

Teoriani laskennasta

Mahdollisia sovellutuksia ja muuta teorisointia  

Englanninkielistä termistöä  

Teorisointia about in english

Lopputulema & Conclusion    

 

Käsitteistö

Peruskäsitteet havainnollisesti esitettynä! Pieni tietoisku lisäkäsitteistä ei varmaankaan haittaa!

Termien kertausta! Todistuksen apuvälineet!

Peruslisämäärittelyt Johdon lisämääreet! Taulukoita ja kaavoja tarkemmin

Miten tulen kokoamaan tämän kaiken ja muita laskurutiineja  (ks. myös DI-työni koulukirjoitelmien alta)

 

Alkulauseeksi

Onko evoluutioteoria totta, olemmeko kehittyneitä simpansseja? Are we really chimpanzees after all?

Lähes kaikissa neutraalisti evoluutioteoriaa käsittelevissä oppikirjoissa on aina kirjailtu sen alku siten, että "on todennäköistä, että" olemme peräisin sieltä ja täältä simpanssin kehityksen vaiheilta. Tämä epäeksakti muotoilu on jo pitkään pistänyt silmääni niin, että päätin tehdä asialle jotain. Logiikan teoriassa on sellainen sanonta, että päätelmä on tosi, jos se on tosi kaikissa maailmoissa. Jos näin ei voida sanoa evoluutioteorian kohdalla, kuinka se voisi olla totta? Taustalla on evoluutioteorian kirjoittajan piilo-olettamus, l. presuppositio, siitä, että kaikki tapahtuu "kuin itsestään". Väärin! Kun tehdään mielipidetutkimus ja otetaan tietty otanta n, niin se kertoo koko populaation, esim. suomalaiset, mielipiteen tietyllä tarkkuudella. Epätarkkuus delta(x) jää usein mainitsematta, joka kuvaa sitä vaihtelua, jolla vastausten hajonta matemaattisesti ajatellaan olevan. Kuitenkaan otos ei ole maksimiotanta jokaiselta yksilöltä. Tätä maksimiotantaa ei käytännön syistä pystytä koskaan järjestämään, esim. ajanpuutteen, resurssien tai "en halua vastata"-vastauksien takia. Yleensä oletetaan, että otannan tulos on symmetrinen suhteessa johonkin matemaattisesti predestinoituun jakaumaan. Väärin! Ts. jos oletetaan, että tiettyjen äärellisten todistusaineistojen perusteella, esim. luut ja dna, voitaisiin päätellä aukottomasti evoluutioteorian todellisuus ollaan pahasti metsässä. Varmuudella voidaan sanoa, että evoluutioteoria on epävarma. Jos joku asia on tosiasiallisesti ja esim. käytännön talouselämässä jonkin verran epävarma, niin silloin ei voida aukottomasti sanoa, että se on totta, muuten huijattaisiin ostajaa eli tässä lukijaa. Kenties voidaan tieteellisen argumentaation perusteella sanoa, että evoluutioteoria on totta tietyllä todennäköisyydellä, mutta se sotii logiikan todellisuutta vastaan. Näin ollen kysymys ei ole enää uskosta vaan faktoista, jotka ovat tunnettuja. 

Formaalisti muotoiltuna: jos on olemassa rajatun tason sisällä alueet A ja B, niin voidaan sanoa, että A on olemassa, jos se leikkaa B:n A∩B. Ajatellaan, että A kuvaa evoluutiota ja B nykyhetken evoluutiota. A ja B leikkaavat tällöin kohdassa A∩B, joka on se pinta-ala, mikä jää A:n ja B:n väliin. Kuitenkaan ko. prosessi ei ole tasogeometriaa vaan ns. aikaa eli erään määritelmän mukaan Newtonin lait + suunnaton lukumäärä erilaisia objekteja + todennäköisyyden lait (Boltzmannin muotoilua termodynamiikan toisesta pääsäännöstä kirjassa The Great Equations, R.P. Crease). Pysähtyneitä prosesseja ei voi kytkeä toisiinsa ellei osata mennä ajan toiselle puolelle eli ts. liikkua valoa nopeammin. Liikkuvilla objekteilla ja eliöillä ulkomuoto vaihtuu nopeammin, kuin staattisilla tai pienemmän kinetiikan vastaavilla. Näin ollen evoluutioteoriaa ei voida päätellä erinäisistä havaintoaineistoista, jotka ovat pysähdyksissä tässä hetkessä. Oikeastaan evoluutioteoriaa ei voida koskaan päätellä todeksi, sillä todellisuus ei ole deterministisesti kaikkien osastensa summa tai edes sekoitus. "Suppose one could freeze a microscope to absolute zero- then one could measure the excact position and momentum of the atom and its constituents" (Pascual Jordan kirjassa The Great Equations). Universumin tutkimus ei ole pelkkää atomien tutkimista, mikrohikeiden pyörittämistä ja kaavan vääntämistä. On nähtävä kokonaisuuksia, esim. linnunradan tähdet ja niiden väliset vuorovaikutukset, mutta ne kokonaisuudet ovat liikkeessä ja niitä ei pysty aavistamaan tarkkaan, ellei osata mitoittaa aikakonetta, joka vaatisi valoa nopeamman laitteen ja silloinkin se olisi suhteellinen aikakone eikä todellinen reaaliaikainen mittalaite antaen tarkkaa todistusta evoluutiosta tai pitäisi osata hypätä toiseen dimensioon, mutta tämä tietenkin on jo nyt fantasiaa. Kehittymisen aavistamista ei voi tehdä tarkkaan eläimen tapauksessa saatikka sitten varsinkaan ihmisen, joka osaa ikään kuin päättää oman todellisuutensa ja muokata sitä tai rypeä siinä tai peräti vaihtaa sitä täysin uuteen! 

Jos saviastiaa muovataan, niin siitä tulee sellainen kuin se valajansa käsissä muodostuu tai vaate kankaasta hyvän käsityöläisen myötä, näin on myös evoluution laita. Jos eristää kärpäset, madot, bakteerit, tai proteeiiniekspressiot, niin saat niistä just sellaisia, kuin haluat, mutta tämähän on kommunistista aivopesua. Luontoa ei voi hallita sellaisin termein, jotka noudattavat lakeja, joiden tarkoituksena on hallita luotu toimimasta elävästi sille tarkoitettulle paikalleen. Jos summaat tai derivoit (who cares) kaiken sen elävyyyden koko ns. ajan yli, niin voiko tästä "ei-elämästä" l. evoluutio really kehittyä yhtään mitään muuta kuin joku autiomaan tapainen bananza? Se mitä kompleksisempi systeemi, sen vaikeampi sen on joustavasti reagoida muuttuneisiin skenaarioihin (vrt. Nokia Oyj) jatkuvatoimisesti. Ajattele evoluution peruspostulaatteja... jos koko maailma toimii aina sen mukaan, niin sehän on kompleksisysteemi, eikö? Eli itsessään kykenemätön muutoksen, eikö? 

Evoluutio on päätelty induktiivisesti ja nyt sitä sovelletaan kyseenalaistamatta deduktiivisesti (lähes kaikkialla "tieteessä"). Päättely on syytä kyseenalaistaa, jos todisteet, mukaanlukien tunteet ja ajatukset (jotka ovat subjektiivisesti tosia, ja tosia, silloin kun ne ilmaistaan ulos, kuten nyt), puhuvat kyseistä teoriaa vastaan. Really, katso itseäsi peiliin ja sano kolme kertaa: "minä olen apina". (!?)

--Kuuntele omassa välilehdessään ilmoittamiani oman musani/Youtube-linkkejäni, jotka ovat alleviivatut alla tekstissä, kuten tämä biisini ARVOSTUS

Jos evoluutio ei päde minuun, joka olen päättänyt olla jotain muuta (kuin apina, siis oma itseni, ja miten... ;) ), ja samoin joihinkin muihin, jotka ovat päättäneet samoin, niin induktiivisestihan silloin ko. teoria ei päde, right? Right? ;) Jolloin kääntäen siitä tulee teoria, jota voidaan deduktiivisesti tarkastella... eikö? Tämä induktio on siinä mielessä varmempaa, sillä se on luontokappaleen sisäistä induktiota, eli ns. reaalista observaatiota, eikä staattista (DNA, luut..), eli järkeä, jonka perusteella alkuperäinenkin evoluutioteoria pääteltiin. Mutta jos ihmisen sisäistä päättelyä, eli tässä tätä evoluution kumoavaa todistusta ei hyväksystä, niin se tarkoittaa samalla myös sitä, että evoluutioteoriatakaan ei tule hyväksyä, sillä se on myös ihmisen päättelyn tulos. Hah. Sorry.

"Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards." Soren Kierkegaard

Myös:

Jotkut kuitenkaan eivät "elä". Kuten myöskään apina ei elä kuten ihminen. Oletteko viimeisen 100 vuoden aikana havainneet merkittäävää muutosta apinan geeneissä kohti ihmisen geenejä? Ipso Facto. Sorry. Paitsi ehkä... maailman sodat? Atomiaseet?

 

Huom: A posteriori-asia, jonka paikkansapitävyys voidaan todentaa vain kokemuksen kautta; a priori-asia, joka tiedetään paikkansapitäväksi ennen kuin siitä on kokemusta (tai ilman että siitä tarvitaan kokemusta). :)

Niin... sijaitseeko kaikki päätösvaltaisuus ihmisten ja eläinten aivoissa? Hmm... Kyllä varmasti, mutta se päätösvaltaisuus on sellaisten lakien alainen, joka lopulta vangitsee sen ja näin ollen ei ole evankeliuminmukainen ja sitä kautta elävöittävä. Hah ;)

"Ratkaisevaa ei siis ole, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se että Jumala armahtaa." (Room. 9:16.)

Tiede on tiedettä jos ja vain jos se on falsifioitavissa. Olen tässä edellä ja jäljessä esittänyt matemaattisesti, loogisesti ja eksplisiittisin havaintoaineistoin grand scale evoluutioteorian paikkansapitämättömyyden (evankeliumin julistamisen jälkeen, lihassa se (Jeesus) tuli 0 jKr, sitä ennen muulla tavoin... ks. muut uskonnolliset kirjoitukset, esim. Dan./Psalmit jne....). Vastaava uusi (evankeelinen) teoria pitäisi olla itsessäänselvyys, mutta jos tätä ei hyväksytä, niin tiede ei ole enää tiedettä, vaan lasten lerpattelua jossain hiekkalaatikolla. Kuka hi... sellaista enää haluaa tehdä sitten kun on aikuinen?!? 

Kristillinen toiminta (myös sota yms., & ks. Pahan ongelman paikkaansa pitämättömyys alla, siis falsifiointi, Jumalan todistaminen tieteellisesti ja evankeelinen peliteoria all by Pauli Tikka) osoittaa empiirisesti evoluutioteorian paikkansapitämättömyyden (lue Popperin falsifikationismi hyvä mies!). Moduns tollens!

"Tieteiliöille uudet keksinnöt ovat pyyteettömiä tavoitteita, insinööreille innovaatiot ovat henkilökohtaisen taloudellisen hyödyn lähteitä." (Tiede tutkimuskohteena, M. Kiikeri ja Petri Ylikoski, 2011) Heh, taidan olla sittenkin tieteilijä.

Raskauttavia asian haaroja. Niiden avulla monet lapset kävelee.

 

...pientä sivupolkua...

Katso&kuuntele nyt Youtubesta "Kanye West - Amazing ft. Young Jeezy" (julkaistu 16.6.2009)

Mistä nämä sanoitukset tuli? Kenelle ne oli tarkoitettu? Mistä tämä mies tiesi tämän? Kerro minulle se? Ovatko nämä retorisia kysymisiä?

...check out...

 

Kun masentunut tulee vastaanotolle ja saa pari lääkettä, niin piristyykö hän viikon, kuukauden tai vuoden tai kahden päästä, jos siinä systeemissä (työ/perheyhteisö tai päänuppi), missä hän on, on systemaattinen virhe? Miksei masentuneita/mukamas työttömiä (eli sellasia, jotka ei viitti edes siivota omaa huonettaan, saatika sitten toisten, vaikka saisivat siitä ihan jees palkkaa, jolla pääsis pari kolme kertaa vuodessa ulkomaille?) suomalaisia lähetetä Afrikkaan (...siksi koska se olisi natsisimia tietenkin!...? ;) ) tai oteta sitä ns. afrikkalaista meininkiä Suomeen ? Tarvitseeko työntekijä palkkaa? Mikä työ on kaikkein arvokkainta?

Tässä tähän liittyvä logiikkani:

a) Rikastuakseen on tehtävä työtä, b) Kaikesta työstä ei voi rikastua, c) Suurella määrällä rahaa voi saada halutessaan suuren joukon (ja/tai pienen joukon) tavaroita&hyödykkeita&palveluita (=X), jotka ovat kalliita (ja tai halpoja) d) Ei niin suurella määrällä voi mahdollisesti saada saman joukon (/samat joukot) X, kuin suurella määrällä rahaa, e) X:n tarve on subjektiivinen ja/tai mm. sosiaalinen, f) X:n hyödyn (tai ilon) maksimointi ei tule välttämättä sitä kasvattamalla, g) Paljon rahaa tilillä ei välttämättä tarkoita, että on paljon (tai edes ollenkaan) X => tehkääpä tästä omat johtopäätöksenne (Ps. 49:21).

Suuri määrä rahaa tilillä on kuin digitaalisia lukuja, mutta onko se todellista vasta sitten kun muutat sen esim. asunnoksi tai toiseksi toiminnaksi? Uskallatko kyseenalaistaa omaa toimintaasi? Rahan meno on kuin lehtien lähtö syksyllä tai tulo kun korjaat viljaa maasta (siis nyt ihan konkreettisin termein). Joka päivä on kaikille luoduilla sama armo, mutta nysväyttäessään pois toisen ihmisen, niin toinen ihminen samalla eristää systeeminsä/liiketoimintansa ja näin ollen ajaa itsensä väistämättä turmioon tietyllä aikaviiveellä, mikä on helposti laskettavissa. Se mitä sinun päässäsi liikkuu ja kuinka sen kommunikoit on aina tärkeämpää, kuin se, mitä sinun tililläsi liikkuu tai on liikkumatta. Toisaalta raha on luottamauksen välikappale tässä kuitenkin osaltaan raa'assa maailmassa, mutta se on se maailma jossa elämme.

Lainatakseni Esa Saarista (Systems Intelligence):

"Dialogue as I use the term here is not obviously associated with dialogue as understood as a piece of literature, a dialogue in a novel or a play. But if we think of the spoken dialogue as existing in the space between, dialogue gets the characteristics of two or more people engaged in one and the same process of writing on one piece of papaer. Dialogue is thinking, action and creating together.

Change towards a real dialogical work culture has to start by introducing dialogue as possible and potential philosophy at the grass-root level of work: Systems Inteligent people in an intelligent system."

In other words, clearcut supervising/succint & illuminating education material with everyday work examples is good, and time/place to discuss, reasonable communication with most of the coworkers/students, better slow and friendly communication than quick and brutal which could indicate exterior motives and thus wrong methods of acting, and in the end physichal or insides sickness, which yields below standard performance and in that fashion also bizard products, this applies also to everyday life, such as tidyness. However, all that glitters is not gold. Immidiate excellent exterior performance/appearence can also trap people not to question what is really behind. As in dr. Alban song "What is love?". 

Tärkeää on kuitenkin tiedostaa se, että ihmisten "liha" tottelee lääkkeitä ja implikaatioita (l. kulttuurillinen/sosiaalinen ehdollistaminen) varsin hyvin ja voidaan tarvittaessa parantaa täysin operationaliseksi yksiköksi (sosiaaliseen maailmaan). Ongelma piilee siinä, että parannuksen jälkeen se työ mitä ihminen tekee on on merkityksellistä vain siinä tapauksessa, jos se kommunikoi oikein siinä yhteisössä, mihin ko. ihminen on oikealla tavalla kokenut joutuneensa/päässeensä mukaan. Kaikki toiminta tulisi voida asettaa kyseenalaiseksi, erityisesti johtajien. Jos näet tai huomaat tai koet työyhteisösi johtajassa/johtajissa ymmärtämättömyyttä/kritiikin vastaanottamisen hyväksymättömyyttä tarpeeksi pitkään, niin haluatko todellakin olla mukana sellaisessa paikassa? Tämä kaikki edellinen on teologisin termein ns. maallista regimenttiä, mutta tämän lisäksi on olemassa ns. hengellinen regimentti, mitä voidaan ajatella kirkon edustavan. Kirkko kuitenkin on sama kuin sen jäsenet (l. seurakuntalaiset), eikä niinkään "kirkkorakennus"/papisto/kirkollinen byrokratia/moraalisaarnaukseen alistuneet nyhveröt/homofobistit/pieni piipertävä varjoissa tehtävä kyherrys/kristilliset julkisuus-spedet ilman sydämmen rakastavaa evankeliumia (miten tämä yleisesti mielletään Suomessa). Kirkon jäsenet eivät ole maallisesti vahvoja, mutta heillä on ominaisuuksia, joita ei voida millään kuvantamislaitteella havaita... varsinkaan etukäteen, joten tiede ei tavallaan toimi heihin, mutta tekeekö se heistä tieteen ulottumattomissa olevia? Ei suinkaan. Kaikkea voidaan tarkastalla järjellä, jos järki toimii oikein. Jos järjen, päättelyn ja falsifioitavuuden funktiota ei hyväksytä tieteessä päädytään pseudotieteeseen. Sitten onkin yksi hailee mitä "tuloksia" saadaan. Kaikki palvelee vaan joidenkin piiloryhmien taustaimplikaatioita. Yhtä hyvin voisin kävellä kadulla ja ottaa kuvia sattumanvaraisesti mistä tahansa ja esittää niistä vain kauniimmat... hetkinen enkös ole juuri tehnytkin näin? Kulttuurimme olisi tyytyväinen näihin kuviin, mutta tiedettä ne eivät palvelisi. Vastaavasti ei myöskään ne artikkelit, jotka eivät noudata falsifioitavuuden vaadetta. Ts. "teimme tämän artikkelin (vrt. kuvan) tämän hetkisen tieteellisen kulttuurin mukaan, ja ah eikö olekin kauniita tuloksia!"? ...? Jaahas... Masennus voi johtua myös kateudesta, mutta miksi? Voithan itsekin kävellä, ei äitisi tai työnantajasi sitä kiellä!

Ainoa oikea vapaus on Jeesuksen antama hengen sydämen vapaus, joka mahdollistaa ne ns. hyvät teot, jotka ovat lähes poikkeuksetta julkisuudesta piilossa.

Ajatelkaapas kuinka paljon systemaattista virhettä on tehty noin 100 vuoden aikana, mukaan lukien jotkut poliittiset systeemit, atomiaseet ja kemialliset, sekä tieteelliset artikkelit...

Minä en ainakaan ala tarkastaa näitä "evoluutioteorian" tuottamia "fallacies" pois kaikista niistä artikkeleistä joihin ajon viitata... ;) hah (ellen tee jonkun ohjelman, joka tekee sen puolestani...)

...pientä sivupolkua...

Katso nyt Youtubesta "Kanye West - Stronger" (julkaistu 16.6.2009)

Mistä nämä sanoitukset tuli? Kenelle ne oli tarkoitettu? Mistä tämä mies tiesi tämän? Kerro minulle seOvatko nämä retorisia kysymisiä?

Amazing Graze.

...check out...

 

Parantumisia ja konkretiaa

Konkreettisilla resursseilla saadaan tulos (mm. auto, asunto, mp3-soitin) aina tietyssä ajassa (joka voidaan helposti laskea), mutta henkisillä (mm. taide, musiikki, kirjat, esittävä taide, näytteleminen) sitä ei ehkä koskaan havaita/laskettavissa, paitsi ehkä siitä, jos joku on hyvin mielin, vaikka syytä siihen ei olisi sinänsä. Konkreettiset resurssit eivät takaa hyvää oloa ja kehitystä, jos yhteiskunnan perusrakenteet eli se henkinen puoli on ns. keskiaikaista tai mutaista (ihan kuin silmät olisi sokeita). Mistähän johtuu miksi Suomi ei ole kehittynyt niin hyvin kuin olemme kuvitelleet? Miksi media etsi/(etsii) "uutta" Nokiaa, sen pitäisi etsiä sen sijaan henkisten arvojen promootiota huomattavasti enemmän, tai sitten medialukutaitoa tulisi nostaa ja ehdollistumiseen liittyviä tekijöitä välttää. Esimerkiksi syövät johtuvat suurelta osin ympäristötekijöistä (min. 80%) EI geeneistä yms... huom. Ja tästä huolimatta monet suomalaiset nuoret haluavat esim. korkea-arvoisiksi insinööreiksi/lääkäreiksi/tiedemiehiksi/koodaajiksi/opettajiksi, koska se on turvallista... (tuloa)? Nämä edellämainitut ammatit tekevät konkretiaa (myös opettajat, nimittäin alansa spesifiä tekstiä, ja tismalleen oikein)? Mutta, eikö tämä toimi itseään vastaan, taas back to Nokia-religion (eli konkretia jyrää) and ei tuloksia... oho, oletko yllättynyt? Hyvät ihmiset älkää juosko sen rahan perässä (vaikka ei se sinänsä pahakaan ole), vaan olkaa omia itsiänne, mutta miten se on oikeasti mahdollista? Oikeesti, Suomen koulutuspolitiikka tulis vaihtaa ylös-alasin, eli 80% taidetta ja 20% konkretiaa! Yhteiskunnan kehittyminen on suoraan verrannollinen sen ns. henkiseen tilaan, ei niinkään sen konkreettiseen tilaan. Yhteiskunnan kehitys (siis myös materiaalinen) ja tila voidaan päätellä helposti esim. siitä miten sen yhteiskunnan kaikkein heikompia (rikolliset, vanhukset, keskisairaat (ei-siis-vakavasti)) kohdellaan (tai ollaan kohtelematta) ja suhtaudutaan. "Communication distrubtion can mean only one thing, invasion" on ilmaisu, joka tulee Episode I -tähtien sota elokuvasta. Eli jos yhteiskunta ei kommunikoi kaikkien sen osastensa kanssa oikein, niin... se vääjäämättä tukahduttaa itsensä (esimerkkejä löytyy Neuvostoliiton lisäksi myös USA:sta). Antaa siis kiinalaisten pyörittää ne raudan/ruumiin jutskat! Who cares if they get more money from this? Since they will be bored and unfunny, unless... of course.. they will be somehow free ;) Eli tässä täytyy ymmärtää Desmond Tutun: "Anteeksiantamus on tie tulevaisuuteen". Ja toisaalta musiikissa on tärkeää: seuraavalle tahdille täytyy tulla oikea aikaisesti, vaikka mitä skeidaa olisi tullut soitettua sitä ennen, ja sitten vaan treenataan, uudestaan ja uudestaan. Alkuunsa kehittyvä/omaksuttava nipotus tappaa. Literally.

Toisaalta jos halutaan edetä, niin on toimittava, mutta tehdessä tulee väistämättä virheitä, joten täydellisyyteen kaipaava voi jumittua ja masentua

Voi olla, että eräät sairaudet eivät johdu siitä, mitä niitä yleisesti luullaan & on osoitettu olevan. Vaikka näille sairauksille on kehitetty lääkkeensä, jotka parantavat ko. sairauksia, niin se ei silti tarkoita sitä, että syyt olisivat yksiselitteiset. Psykodynaaminen ja vuorovaikutuksissa oleva ihminen voi saada ”masennus”-signaalin ympäristöstään väärästä lähteestä, ja amplifioida sen omassa elimistössään ylisuureksi luupiksi, tehden jonkun funktion ruumiissa epätoiminnalliseksi, ts. sairaaksi. Tämä voi tapahtua tiedostamatta, ja oireen synty mekaanista, mutta kokonaisuus monipolvinen. Huolletaan siis jotain tiettyä koneiston osaa, mutta oikeastaan kysymys on laajemmista asioista. On mahdollista, että ihminen pystyy tiedostamaan omaa rooliaan siihen yhteisöön tai potentiaaliseen yhteisöön, jossa on/tulee olemaan, ja jos se on suhteessa vääränlainen, voi muodostua oireita, joiden syyt ovat sinänsä näkymättömissä, mutta ne liittyvät ympäristöön. 

Vähintään n. 5 min ns. pahojen/epäkohtien ajattelulla saa itsensä hups heijakkaa (kakkaa) masentuneeksi, mutta vajaalla 5s ruokouksella vapaaksi (jos totuus tulee).

Lumelääkkeen teho on todellinen ja perustuu usein potilaan ja lääkärin väliseen hoitosuhteeseen ja siihen liittyvine rituaaleineen.

Masennuksen keskeinen oire on nimen omaan toivottumuus (mutta todellinen toivo tulee Jeesukselta, eli ateisti nysväys-perkeleet kuolee omaan näppäryyteensä tai johonkin ehdollistettuun skapadaan, kun eivät sulje tietsikkaa tai kirjaa tai peliä tai TV:tä ja kohtaa ihmistä tai ulkoilmaa, mutta ei edellisissäkään pahaa ole, mutta ne voi jumittaa). Mielenlaadut vaihtelevat päivän mittaan kuitenkin, erityisesti toisista ja ympäristöstä riippuen. Totuuden henkäys parantaa.

H.S. 16.11.2014 Antti Koskinen: "Tärkeintä ei ole peli, vaan se, kenen kanssa pelaa." ??? Mitä hit.. täähän on just tasan päinvastoin totuudesta, kuka oikeesti haluu pelata tylsiä pelaajia samojen vanhojen partojen kanssa päivät pitkät? Hyvä pelaaja osaa myös pelata vastustajansa kanssa huippupeliä!

Cancer is often treated with some combination of radiation therapy, surgery, chemotherapy, and targeted therapy. Pain and symptom management are an important part of care.

Local symptoms may occur due to the mass of the tumor or its ulceration. For example, mass effects from lung cancer can cause blockage of the bronchus resulting in cough or pneumonia; esophageal cancer can cause narrowing of the esophagus, making it difficult or painful to swallow; and colorectal cancer may lead to narrowing or blockages in the bowel, resulting in changes in bowel habits. Masses in breasts or testicles may be easily felt. -> Quite. Heh.

22.12.2014: Alzhaimer saattaa osaltaan johtua rakkauden kipeudestä. Piste. Ks. Karate Kid. Kuinka pitkään Alzhaimer potilas on ollut ilman järkevää kommunikaatiota toiseen ihmiseen? Ks. recordit. Oho. Siihen loppu se tutkimus.

From Weinberg, Cancer (2013):

Multi-step tumor progression can be depicted as a form of Darwian evolution occuring within tissues. However, because some of the critical changes occuring during tumorigenesis are epigenetic, and because the rate of genetic diversification can occur very rapidly, the classic depictions of Darwian evolution must be modified. (see..., must be modified!!) => if one thinks that he is above everybody else and judge (imitation of God signal, or a sin gene modification occur in his mind) i.e. he will judge those who have lived "incorrectly" to obtain cancer (80% cancers come from obisiety and tobac, and lack of exercise). However, this seeing/judging of "badness" will make him "God-like" but not really a solution to suffering, which is meant only for a short time whereas this "God-likeness" is the primal sin for which the punishment is usually short and swift, and happens suddenly after some time.. by Jesus himself, not by common man. Man should not judge the living standards of other man. Never, ever. Amen. Ylhäisyyteen pyrkiminen ei ole pahasta, mutta jos yhteys toisiin katkeaa ja syyttämiset alkaa, niin silloin se ylhäinen onkin välittömästi kaikkein alhaisin. Auts. Jeesuksen kristuksen pyhä voima on laupeus. This is glory.

General symptoms occur due to distant effects of the cancer that are not related to direct or metastatic spread. ... do you understand already? ;)

90% ihmisistä syö kolesterolilääkettä turhaan (HS marraskuu 2014); siinä taas joku tekee rahaa (ja siksi vähän/paljon annetaan työpaikkoja, erit. diipa-daapa väelle), ja ainoa vaihtoehto on... pimittää kansaa, eli kaikki taistelijat tietää, että selviää kyllä vähällä hyvällä ruuallakin (mm. kaurapuuro), heh... sitten voisi ajatella, että joku raivostuu tästä ja arvostelee ankarasti (tai ampuu?), mutta so-what, menisi itseensä ja antaisi oikeita hommia oikeille tekijöille ja spedeilis spedemaassa

Tyypillinen suomalainen juoppohullu: jos ei ole työtä (tai ei jakseta motivoitua itsenäisesti) ja/tai naista, niin tehdään ihan mitä vaan, että saadaan huomiota, edes jostain... toisaalta moni suomalainen toiminta (erit. yrityksissä) perustuu toimintaan itsessään ja (oman/oman väen) maallisen talon kattamiseen vain sen itsensä vuoksi, enemmänkin kuin Pyhän Hengen vision tuotteeseen. Valittu toimitusjohtaja kertoo yhtiön tämän hetkisestä ja myös tulevasta tahtotilasta ja joissain tapauksissa myös totuudesta. Toisaalta sallittakoon lapsille leikkitalot ja toiminnat. Joskus on vaan seurattava sitä sydämen ääntä, ah niin voimakkaasti. Tuotannon jatko lienee paras? Ne jotka tuottavat juuri ne tuotteet, jotka sinä haluat? Sävellys voinee olla vaikeampaa, mutta sillä palvelet oman sydämmesi ääntä paremmin, ja se jääkö tämä sevellys/kyhäys jollekin muulle sitä parantaen ei riipu sinusta vaan you-know-from-what. Onko minulla paluuta menneeseen? Elämä on prosessi. Kaikilla. Eli siis tehdään mitä vaan, että saadaan pysyvää tuloa? Sidotaan terveys ja vanha elämä. Jos toimitusjohtaja ei ymmärrä Kummelin "miksi teit sen" -ideologiaa, niin ko. toimitusjohtajaa huom. EI saa päästää pallille/pitää erottaa, at all costs. :) 

"suuri lääkäri kirja, s. 872, Martti Kaila, Hki, 1955 ver.": "Patologisella humalatilalla ymmärretään oikeudenkäytössä alkoholin aiheuttamaa hämärätilaa, mikä on syntynyt verrattain vähäisistä alkoholimääristä, niin että humalan ruumillisia oireita ei esiinny. Tässä hämärätilassa oleva ihminen toimii hänen persoonallisuudelleen vieraiden motiivien mukaan eikä muista tapahtumia. Patologinen humala voi johtua vaikeista väsymystiloista tai pitkäaikaisesta olosta kovassa pakkasessa. Joskus sillä on ilmeisiä yhtymäkohtia kaatumatautisten hämärätiloihin. <=> "Drunk with God"? (Toronton lentokentän yllättävä herätys? & Torinon käärinliinat, ah miksi yritettiin falsifioida, kohta heidät falsifoidaan "lightning...", ks. ketkä oli siinä matkustajaluettelossa ja mitä he olivat puhuneet/ajatelleet, I am sorry if this is true) eli onko tässä mitä ilmeinen yhtymäkohta pyhän hengen työhön? Toisaalta minun viimeaikainen toimintani on voinut olla myös osaltaan juuri tätä. Ymmärrätkö sinä tätä tekstiä? Vaikutanko tässä tätä kirjoittaessani jotenkin patologiselta tai erityisen sairaalta? (Kivelle hän istahti, puhui iloisesti)

(sama kirja): 

jaksoittaisjuopottelu, dipsomania, on useimmiten jo väkijuomahimon alaiseksi joutuneen ihmisen tapa käyttää väkijuomia. Jaksot ovat harvoin säännöllisiä. Tavallisesti jokin varsin vähäinen vastoinkäyminen tai riita panee ryyppäämisen alulle. Eräissä harvinaisissa tapauksissa jaksoittaisjuopottelu liittyy periodisiin masentuneisuus- ja ärtyneisyystiloihin, jotka tulevat näkyviin mielialan ärtyisyytenä, pahantuulisuutena ja synkkämielisyytenä jo ennen juopottelun alkamista.

<-> tässä voi olla kyseessä jotain muutakin, kuin vain itse juoputtelu per se.

Krooninen alkoholismi: kroonisen alkoholistin sielulliset häiriöt ilmenevät ennen kaikkea mielialan muutoksina ja yleisenä henkisen tason laskuna. Alkoholisti on kotioloissa ärtyinen, pahantuulinen, epäluuloinen ja helposti loukkaantuva. Epäluuloisuus saattaa johtaa vaikeisiin mustasukkaisuusharhaluuloihin. Toveripiirissä alkoholisti näyttää toisen puolensa. Hän on tylsän hyväntuulinen, karkean leikkisä, viljelee eräänlaista hirtehishuumoria puhuessaan itsestään ja edesottamuksistaan, on avoimen kerskaileva, mutta kuitenkin helposti malttinsa menettävä ja voimakkaisiin kiukun- ja vihanpuuskiin taipuvainen. Henkisen tason lasku ilmenee piittaamattomuutena omasta arvosta, välinpitämättömyytenä ulkoasusta, kykenemättömyytenä ponnistamaan ja arvostelukyvyn laskuna. ... Tämän kirjoittajan käsityksen mukaan psyykkisillä syillä on tärkeämpi osuus alkoholistin rappeutumiseen kuin aivojen vioittumisella. 

=>

Okei, eli tämä leikkisyys/hyväntuulisuus saattanee johtua myös siitä, että on ymmärretty evankeliumia oikein (tai omasta mielestään/pyhän hengen vaikutuksen alaisena oikein) ja yritetään "väen väkisin" käännyttää tai jotenkin muuten oivallisesti muuttamaan niitä jotka sitä puhettä kuulevat tai lukevat, esim. juuri nyt ;)

Näistä tavallisin on juoppohulluus (delirium tremens). Sen esioireina ovat ahdistava ja tuskainen levottomuus, säikkyvyys, koko kehon vapiseminen, täydellinen ruokahalun puute ja paha unettomuus. Sairas havahtuu säikähtäen hetken torkahdettuaan, luulee näkevänsä uhkaavia, varjomaisia olentoja, mutta on täysin valveilla ollessaan vielä selvillä tilanteesta (kuten minä just nyt klo. 14.21, 10.11.2014, HKI). Vähitellen sairas tulee yhä sekavammaksi, hänellä on runsaasti näköharhoja, hän näkee pieniä liikkuvia esineitä tai olioita (mun tapauksessa vähän isompia ja ne oli ymmärrykseni mukaan Jeesuksen enkeleitä, about ihmisen kokosia, semmosii valkosen tapasia, heh, ja tarkemmin ottaen ne eivät olleet mitenkään uhkaavia, far from it, tää on siis ihan arkipäivää joillekin). ..huh, no onneksi, kirja jatkaa: sekavuustila kestää parista parista päivästä korkeintaa pariin viikkoon... hmm, milloin tää juttu alkoi? ... tosin, kirja jatkaa, valitettavasti: juoppohulluus on hengenvaarallinen tila (laittaisin lainausmerkit hengenvaaralliset kohtaan), johon tosin nykyään enää vain harva kuolee. ... hetkinen nyt löyty oikea analyysi mulle: Korsakovin mielisairaus (erittäin harvinainen)! (pitkittynyt hiljainen juoppohulluus. Sairas on kykenemätön (eli mun tapauksessa tullee lainausmerkit tähän edelliseen) seuraamaan ympäristön tapahtumia, hän ei osaa seurata ajan kulkua eikä tiedä paikkaa, missä on. Hän erehtyy henkilöstä, sekoittaa todellisuuden ja omat kuvittelunsa, mutta on yleensä hiljainen ja helposti johdettavissa. Sairaus jättää jälkeensä usein pysyvän muistihäiriön ja tylsistymistilan (edelliset lainausmerkillä). Sitten on myös "alkoholihallusinoosi" naisilla... äh, ei jaksa tehdä tästä/näistä asioista nyt tämän suurempaa numeroa tällä kertaa, sillä evankeliumeissa on yksiselitteisesti sanottu: sairas terveen parantaa. Tai toisaalta tehdään hengen asioista luokiteltuja ilmiöitä, mitä ne eivät tietenkään koskaan voi olla, vaan ovat aina tapauskohtaisia. Eriasia on sitten tietenkin perus ympäristö-fysiologia-kommunikaatio/muus-jäykkyys (eli normilääketiede) sairaudet. Lain ja profeettojen aika kesti Johannekseen asti, sen jälkeen on julistettu evankeliumia. Toisaalta on se kuitenkin ihan hyvä, että lait ja profeetat silti on, sillä nekin tulee ylhäältä. Fliif byh!

Suomalainen häpeää/masentuu/piilottelee muilta tavallaan työttömyyttään (siis sitä ettei ole vakkari-juttua, kun sen joskus ajateltiin olevan se ns. normi-juttu, eli standardi, johon verrataan) samoin kuin japskit/kiinalaiset, ja se yritetään peitää kaikenlaiseen mukamas turhanaikaiseen touhuiluun... tätähän se ei tietenkään ole, ja tästä kansallisesta menttaliteetista olisi syytä päästä asap, sillä, se on kuitenkin parempaa, kuin se, että japskit deletoivat itsensä päiviltä ko. tilanteissa. Suomalainen peruskeskustelu: no teen sitä/tätä tai agendani on tää ja toi -> jos en tee sitä/tai tätä vaan just nyt haluaisin keskustella kanssas hauskoista jutuista... homma/puhe tyrehtyy (pätee erit. tyttöystävä (l. ty) kandinaatteihin, mutta aivan yht'lailla peruskerskailioihin, no hei ho!) Kosk se menee siihen, että, ... no mitä sä nyt teet/puuhastelet? What? ah.. Tässä deletoinnissa ei ole tietenkään mitään järkeä, jos systeemi on ns. läpi mätä, eli supistetaan, ja supistetaan, oikeastaan jos multa kysytään, niin mä "supistaisin" kaikki supistajat asap, mutta nyt aletaan jo olla natsismin äärellä...

farthie fart... eli siis isohko pieru ... "traf" falgar square

Sitten... jotkut unet (erityisesti ne, jotka muistamme ns. erityisen "elävästi") tulevat Jeesukselta (okei, oletan, että lukija jo tässä vaiheessa olettaa, että pidän tätä totena, mutta jos osasit olettaa ylipäänsä, niin...eiks tää ole jo ihan päivän selvää?), jotkut ehkä paholaiselta (eli hämärällä tavalla myös Jeesukselta), mutta jotkut ovat ympäristömme ärsytysten summa, silloin niillä ei ole mitään merkitystä (sama kun katsoisit telkkaria/pelaisit tietokonetta). Niin... liittyvätkö unet ns. mielenvikaisuuteen? Mitä se mielisairaus oikeastaan onkaan... hyvin yksinkertaisesti sitä, että ympäristö/yhteiskunta ei tahdo ymmärtää selväsanaista tekstiä henkilöiltä (oli lapsi/vanhus/sairas/kuoleva), jotka ovat ns. kokeneet Jeesukselta tullutta pyhyyttä. Esim. Neuvostoliitossa monta tällasta tyyppiä poistettiin päiviltä tai teljettiin vankilaan tai vietiin Siperiaan (ks. vaikka KGB:n salaiset arkistot, jos osaat murtaa heidän järjestelmänsä salauskoodit...). No, okei, ehkä on myös sellasia oikeita ns. mielisairaita, jotka ei pysty hallitsemaan ruumistaan ja mieltään niin, että voisivat tuottaa mitään järkevää ja harhailevat siellä täällä mm. alkoholin ja huumeiden vaikutuksenalaisina tai muuten vaan omassa muka-muka viisaudessaan ja ylpeydessään. Eli se mikä on pahaa, ei ole se, mikä tulee ulkoa, vaan se, mikä tulee sisältä, eli ns. sydämmen pahuus. Jeesuksen leipä/vesi (se mikä se kulloinkin on riippuu antajasta, EIKÄ vastaanottajasta, eli ihan sama kuinka hyvät/huonot ovat suorituksesi/tahtomisesi, auta armias, jos teet omien oppirakennelmiesi mukaisen tahdon ja ehdollistat/vaadit sitä ympäristöösi... ) kantaa paremmin kuin maallinen leipä ja juoma, tosin sekin on hyvästä, koska se on olemassa ja tarkoituksenmukaista.. kuten myös seuraavat maalliset "leivät/juomat" (jos ne ajatellaan aistillisiksi entiteeteiksi, jotka katoavat elimistostä/sen käsittelyjärjestelmistä (sylki, pissa, hiki, jne.), kuten ruoka/toisen asteen yhtälön ratkaisukaava-ts. muisti) seksi, raha, asunnot, hyvät vaatteet, liikunta, kebab, koscher-ruoka, tanssiminen, tupakka (en suosittele), pelaaminen (lautapelit, korttipelit, ja mitkä pelit tahansa millä formaatilla tahansa), autot, alkoholijuomat, huumeet (en suosittele), netti, imppaus (en suosittele), koodaus, älykännykät, onanointi, lääkkeet, opiskelu, minkälainen musiikki tahansa (myös hevimetalli, räp, tekno ja moderni) lentokoneet, aseet (käsiaseet, miekat, myrkyt, biologiset ja kemialliset, atomaariset; en suosittele jatkuvaa käyttöä, erittäin pahaa ruokaa ja niiden käyttö vie harvemmin yhteiskuntia eteenpäin rakentavalla tavalla), taulut, rakennustarvikkeet/materiaalit, patsaat, koriste-esineet, huonekalut, kukat, madot (ruokana: hyvää proteiinia), elokuvat ja tv:n katselu eivät ole pahasta, jos näkee ne Jumalan lahjana yhtenä ruokana muiden joukossa (ks. Apt 11, Room:14, 1. Kol. 2:16-23, ja 1. Kor 8:8-9). Ei niitäkään olisi, jos niiden ei olisi sallittu olla. Jumala haluaa, että ihmisellä on hyvä olla. Mistäköhän johtuu, että vauvat "luonnostaan" haluaa syödä kaikkea mahdollista? Heidän sydämmensä evankeliumi tietää totuuden. Joskus myös teini-ikäinen tai ns. lapsettunut tietää mikä on oikea ratkaisu jotenkin vain mielessään, vaikka hän ei olisikaan ns. pro. Kannattaisi kuunnella.. really! ;)

Tästä sydämmen pahuudesta: "Oletteko tekin noin ymmärtämättömiä? Ettekö käsitä, ettei mikään ulkoapäin ihmiseen tuleva voi saastuttaa (ks. edelliset esimerkit) häntä? Eihän se mene hänen sydämeensä - vatsaan se menee (tai aivoihin tai ruumiin ns. käsittelyjärjestelmään), ja sieltä se sitten ulostuu (jos ei muuta niin unohtuu)" Näin Jeesus teki selväksi, että kaikki ruoka on puhdasta. J hän jatkoi: "Se mikä tulee ihmisestä ulos, se saastuttaa ihmisen. Juuri ihmisen sisältä, sydämmestä, lähtevät pahat ajatukset, ja niiden mukana siveettömyys (mikä ilo minulla sitten on siitä?), varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli (voi ei.. olen tainut syyllistyä johonkin näistä...). Kaikki tämä paha tulee ihmisen sisältä ja saastuttaa hänet (no ei ihme, että sain sydärin, ja välillä joskus on ollut pahamieli/masennus)."

Je vais manger quelque chose.

On se niin jännää, että vaikka havaintoaineistoni ja päättelyni on paljon selkeämpää ja tarkempaa kuin Darwinilla tai Lamarkilla konsanaan, niin se ei tunnu riittävän... no, onneksi siunaus on evankeliumin mukaista, siis... (ks. kirja Darwin's doubt, the explosive origin of animal life and the case for intelligent designm Harper one 2013)

Anteeksiantaminen toiselle ruumiisi sydämen kautta on mahdottomuus (kuten eräässä Sex and City tv-sarjan jaksossa Carrie Bradshaw kirjoitti), 

sillä muistat ruumissasi/aivossasi aina sen pahan, jota sinulle on tehty, mutta sielusi sydämessä kuitenkin asuu vapaus, joka on mahdollista vain Jeesuksen kautta. Muuten aina vaadit jotain "lähetymiskieltoa" tai käytät alkoholia/aineita/liikuntaa/matkustelua tai haudot jos jonkinlaista kostoa jne., jotta riita-asiat ehtisi "haihtua" elimistöstäsi... vaikka ainahan ne palaa takaisin. Tietenkin voi olla sellaista armoa, että riita-asiat katoaa myös ruumiisi sydämmestä/aivoista, mutta eiks tää oo joo aika harvinaista? Vähän niinkuin lääketieteellinen ihme? ;)

Tosin, Jumala on rakastanun maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta yksikään joka häneen uskoo ei hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän (Joh 3:16). Tässä kohtaa on vielä ehkä hämäävää, että sellainen käsite, että "usko on ilmaista". Se on hämäävää siksi, että jos usko on ns. oikeaa usko, niin se ei tule ns. maallisin keinoin, kuten olemalla munkki (esim. Martti Luther yritti aikoinaan) tai raitis moraalipolitiikko (Päivi Räsänen?), vaan sen lähteestä itsestään, eli Jeesuksesta (Eff. 2:8-10). Siis kaikki ihmiset (a) pelastuu tavallaan (b) pysyvästi pelastuksen kehtoon, eli Jeesuksen Sanan ääreen (Joh. 12:44-50). Tähän joukkoon kuuluu myös Hitler, Pekka Himanen, Virva the Siivooja, Stalin, Stephen Hawking, Rampsa the CP-vammanen, Jaakko Hämeen-Anttila, Björn Wahlroos, Sadam Hussein, Richard Dawkins, Jaska the alkoholisti, Esko Valtaoja, Tom Cruise, Antti Heikkilä, Pauli Tikka (niin kuin pantteri lumivuorilla), Bill Gates, Sami the raksamies, prinsessa Diana, Mauno the koditon pullonkerääjä, japanin keisari Akihito, Sofi Oksanen, Mikko the kokki, Bašar al-Assad, Pertsa the pultsari ja Bill Clinton (tai who cares mitkä vaan vapaamuurarit ja lahkolaiset). Kyllä. Tämä on totta. Sorry. Only devil let you think that you are better than everybody else/some others (2. Tess. 2). Ah! :) ja Jeesus tuli syntisten luo ja muutti veden viiniksi, who cares really how? 今朝有酒今朝醉!

a) ruumis ei ehkä, mutta sielu..., tai oikeastaan ruumiskin, eli ns. ylösnousemus ruumis vrt. sellanen mikä Jeesuksella on tällä hetkellä  (1. Kor 15:35-58)

b) siis omalla ajallaan (c), mukaan kaikki sielut ja ylösnousseet ruumiit, (ks. myös 1.Tess 4:13-18)

c) Se voi olla sekunti, päivä, vuosi, sata, miljoona tai miljardi vuotta, sillä Jumalalle maailma, avaruus, aika, luonto, mustat aukot, pimeä energia, kyberavaruus, rinakkaiset ulottuvuudet, manala, taivas, kiirastuli, yms. on yksi ja sama entitieetti, josta se nostaa ja laskee oman "logiikkansa" eli evankeliumeista mukaan... ensimmäiset ovat viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä... ja ...ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi... (1.Kor.3:18-23). Tämä c-kohta on ns. apokatastasista: 

"Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord; [20] And he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you: [21] Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began." (Acts 3:19-21)

"Absoluuttisen samanaikaisuuden käsite katoaa ja kahden eri paikan tapahtumilla, joita yhdessä vertailukehyksessä pidetään samanaikaisina, on toisen järjestelmän näkökulmasta selvä ajallinen ero" (Herra Tompkins fysiikan ihmemaassa, G. Gamow). Voiko tätä lausetta siis laajentaa? Se voisi koskea esimerkiksi maailmankaikkeutta tai ts. eri universumeja/niiden paikkoja (ja ehkä myös evoluutiota

ja sen eri muotoja...). Ja toisaalta: "kahden eri aikoina yhden vertailujärjestelmän samassa pisteessa tapahtuvan tapahtuman väillä on toisen järjestelmän näkökulmasta selvä avaruudellinen ero"... Päteekö tämä tieteeseen ja sen soveltamiseen ylipäätänsä? Saatika sitten evoluutioteoriaan? Ehkei... (vrt. Einsteinin suhteellisuusteoria.) => Uudessa fysiikassa aika ja avaruus liittyvät läheisesti toisiinsa ja edustavat ainostaan kahta erilaista poikkileikkausta yhdestä homogeenisestä "aika-avaruusjatkumosta", johon kaikki havaittavat tapahtumat sijoittuvat!!! Siis tämän neliulotteisen jatkumon jako kolmiulotteiseen

avaruuteen ja yksiulotteiseen aikaan on täysin keinotekoinen, ja riippuu järjestelmästä, jossa havainnot tehdään,

Valitettavasti kuitenkin tavallisessa kokemuspiirissämme avaruusvälien muuntaminen aikaväleiksi johtaa sitne käytännössä havaitsemattomiin tuoloksiin, mikä näyttää tukevan klassista näkemystä

(myös evoluutiosta), että aika on jotain absoluuttisen riippumatonta ja muuttumatonta (avaruudesta ja materiasta... hah haa!!). l'=lsqrt(1-v^2/c^2) t'=t/... ja m=m0/sqrt(1-v^2/c^2) & sitten kysytään, että mikä/mitä se valo on? m-> infinite universe, jos c->valonnopeus, kvantti? kaikki tiedossa? miksi ei? voidaanko kaikkia hiukkasia tietää koskaan? ei, siis epämääräisyys on aina tosi eli varmuus

mutatoitumisen autonomisuudesta pitkän aikavälin yli ei voida osoittaa mitenkään paikkaansa pitäväksi. heh hee... ellei randomisaatiota osoiteta todeksi, mutta hetkinen... mitä on rakkaus? Kemiaako?

Eli todellisuudessa/käytännössä (mitä tämä käytännössä tarkoittaa? miksi kaikki arkipäiväistetään wc:n/unen/ruaan hankkimisen (kusetuksella) tasolle?): 

 

Avaruuden kaarevuus vs. evoluutio. Alustan/ajan eri paikoissa kikki fysikaaliset prosessit etenevät eri tahtiin. This is for evolution nonsense.

Gravitaation hitaus vs. aaltoliike vs. valo -> tadaa! Auringossa prosessit tapahtuvat hitaammin... with it i.e. if universe was a big star then...

the evolution process of universe is slower than we untisipate. Right? Can this be proven? Kiihtyvyys ja gravitaatio ja valo? Yhteys?

Ulottuvuuksien vaikutus todellisuuteen? Aallon ja valogravitaation todellinen luonne ulottuvuuksien kaareumien summassa? Aika?

Maailman eri prosessien (taloudelliset ja ei-taloudelliset sekä materiaaliset ja päänsisäiset) jaksoitettavuus oikeudenmukaisuuteen ja yritys-

sekä hallintomaailmaan sekä arkielämään. Missä menee kunnioittamisen raja? Milloin "pitää" rakastaa ja milloin hylätä? Mikä on vaikutuskentän summan

implikaatiot tässä ja nyt? Mikä on vääryys? Subjektiivisen ja objektiivisen tuomion illuusio. 

 

pelastus on aina avoinna kaikille, NYT, ei siis eilen tai huomenna, vaan, nyt. ;)

mutta jos haluat kikkailla ja kuvitella, että pelastus riippuu susta, niin go-ahead ja auta oikeasti heikkoja ja kärsiviä, ne voivat olla tyyliin sun naapuris ja lähisukulaisesi, eikä niinkään Afrikan orvot tai Venäjän köyhät. Mut jos tuntuu siltä, että haluatte silti tehdä jotain ns. pelastavaa, niin rakentakaa ja luokaa sitä mihin teidät on vapautettu tekemään, ja älkää ujostelko, vaan pysykää itsevarmoina ja menkää eteenpäin pää pystyssä; sillä uusi aamu kertoo uudesta päivästä ja uudesta armosta, joka tulee lahjana Jumalalta. Sinullekin. Ai, eikö? Hah, no luoppa sitten oma aurinkosi tai edes juuri sellainen luonnonmukainen puusi tai hämähäkkisi tai uusi musiikkisi tai kirjasi tai ohjelmointikoodisi tai teoriasi tai lääkkeesi, jota oikeasti haluat... katotaan riittääkö sulla paukut siihen, niin että ne hyödyttää mitään muuta kuin egoasi ja taustaryhmääsi, joka syytää sulle "rahaa"/gloriaa(?). Muista kuitenkin, että kukaan ei voi voittaa mitään järkevää ja laajakantaisesti rakentavaa ilman Jeesusta. Palvellaan vaan jotain taustatahoa ja pokkuroidaan ja varotaan. Armoa ja siunausta tarvitaan!

Ai niin joo, jos tämä ei ole hassua ja et sattumoisin usko Jeesukseen, niin sittenhän kiiltokuvamenestys/tiedot ja tulot on helposti saatavissa: laske vaan fysiikkasi ja ympäristösi kasvupotentiaalin mukainen suunnitelma ja keskity vain siihen. Ota oppia kiinalaisilta huippu-urheilijoilta/taiteilijoilta. Huomaa myös vuosien myötä kehittyvä parantunut kommunikaatio sen alan taitajiin ja sitä myöten suurempi itseluottamus ja luonnollinen "epärelevanttien" asioiden taaksejättäminen/jääminen. Mites muuten jutuskelu vahojen frendien ja perheen kanssa sujuu? Missä on asiakas? Mitä tarvitaan? Ymmärrystä ja rakkauttako?
Jos on itse tehnyt oman gloriansa, niin onko se todellista gloriaa? Erityisesti kirkossa? Mitä raamatussa puhuttiin itsensä ylentämisestä? Mutta silti on hyvä kunnioittaa itseään ja muita olemalla häpeilemättä oma itsensä, ja säännöt on osa ihmisten välistä kommunikaatiota, joka on myös J:n lahja. Usein se olen minä, joka tarvitsen hoitoa Jssä, ei muut, tässä piilee totuus, olen erehtyväinen Jumalan lakien suhteen eli syntinen. Takaako autuuteni muiden opettamisen? Jos niin, onko se tosi autuutta ja valtakuntaa, kestääkö se? Vastaus on, se ei kestä, jos se ei ole totta. Huomaan sen siitä, kun eristän lähimmäiseni johonkin "totuuteen", ja paineesta "tehdä" jotain tiettyä. Toisaalta saatan olla myös turhan varovainen, sillä ei sillä sittenkään niin väliä ole, vai onko?
Ei. Kyrie eleison. Älä ehdollista itseäsi tai ketään sellaiseksi, että hän alkaa käyttäytyä jotenkin siten mitä hän ei ole, vaan siten miten kuvittelet hänen olevan. Näin ollen köyhien ja "kriminaalien" toiminta muuttuisi järkeväksi siinä yhteisössä, jossa he ovat. Eristäminen tai poistaminen ei ole koskaan vaihtoehto (paitsi natseille ymv.-> ymmärrä käsite kristillis-fasistinen). Tietyt sairaudet ja sodat ovat suoraan johdettavissa edellä mainittuun ehdollistamiseen. Nämä teemat ovat yksi puoli "pahuuden ongelmaa", mikä itseasiassa ei ole sitä kylväjävertauksen mukaan. Jos sydämesi on todella puhdas ja koet kommunokoimattomuutta siihen ryhmään tai systeemiin jota haluat tavoitella, niin voit olla huoleti, sillä se systeemi ei ole sinua varten, liekö edes itseään varten? Katso miten totuus tulee ilmi alla olevasta tekstistäni "Se joka löytää vastauksen" myötä, jos silloinkaan. Oikeastaan et voi tehdä mitään, mutta toisaalta sydämesi kyllä tietää totuuden ja kuljet kohti valoa ihan kuin itsekseen. Nimittäin "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämmessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat". (Huom. pystynkö rakastamaan, jos minua ei ensin rakasteta, eli synnynkö ilman isääni ja äitiäni?) (ks. myös Joh 20:29)

Katson mistä tämän alustavan tekstin selaukset ovat tulleet ja pistän maihin ko. koneen (tai ihmisen, who cares ;) ) hih hih

Zombiet  karttavat kuoleman sairaita (World War Z elokuvasta)... ts. eli (1. kor 1:27): mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi...

Analogia nykyajan zombeista:

Rikkaahkot superhyvät ateistit/vapaa-ajattelijat/kunniaa ja valtaa kärkkyvät vieteriukot/muusikot, jotka ovat valmiita puuttumaan ja arvostelemaan, erityisesti seläntakaa... huom. näille zombeille ei ole tärkeää kuunnella/nähdä sinua/totuutta ja sitten tehdä käsin ja auttaa, vaan mulkoilla ja falsifioida toimintasi pienintäkin rikettä. Näiltä zombeilta puuttuu rakastava inhimillisyys ja perusmaalaisjärjen mukainen ystävällisyys. Varmaa on, että toimintaasi ei huomioida, vaan höhhötetään. 

Orkesteri (ja miksei myös muussa) maailmassa tapaa välillä sellaisia kapellimestareita (tai "johtajia"), jotka tuppaavat takertumaan yksityiskohtiin keikan (tai ”työn”) harjoitusvaiheen alussa. Ensin olisi syytä keskustella, suunnitella ja sopia kappaleet (tai asiat) rauhassa yhdessä kaikkien kanssa... ja tehdä selväksi, että asiat ovat suurin piirtein ymmärretty, ja sitten suurien harjoituslinjojen (”työlinjojen”) kautta mennä pienempiin yksityiskohtiin (eikä toisinpäin). Nipotus ei ole koskaan poikaa, sillä epätäydellisyyden hyväksyminen osaksi elämää on tarpeellista/rikastuttavaa, koska kyllähän taidot (kuten lukeminen, kirjoittaminen tai soittaminen ;) ) pysyvät yllä, vaikka vähän pitäisi taukoa, believe me :) -> siis miksi pingottaa? => Ts. sitten kun olen selvinnyt tästä tutkimusmatkastani näiden alati epäystävällisten ja heikkoa traagisesti pilkkaavien ihmisten joukosta (ts. osan suomalaisista), niin en enää aikone työskennellä näiden ei niin kovin fiksujen ihmisten kanssa... ;)

Olen havainnut käytännön elämässäni seuraavaa: Jos kiinnitetään huomiota ulkoisten asioiden epäjärjestyksellisyyteen (esim. ulkonäkö), muttei sisäisten asioiden järjestyksellisyyteen ja kauneuteen (kuten ystävällisyys), niin menetetään rationaalinen ja rakastava puheyhteys lähimmäiseen ihmiseen. Jokaisella ihmisellä on omat kauniit piirteensä. Kuka tietää sen, miten ihmisen sydämen talvi sulatetaan? ;)

Huumoria ymmärtää yleensä ne, jotka on oikeasti menettäneet jotain...

Ateisteista/ agnostikoista/ metodeihin "tuijottavista" kristityistä/"ei-kristityissä" on havaittu piilevän ainakin joitakin seuraavia luonteenpiirteitä: a) snobeja/ pihejä/ työmyyriä, b) vähätteleviä/ ivaavia/ "vanhan" logiikan mukaan kysyviä/puhuvat&toimivat pahaa&turmiollisesti takaapäin/silmä/korva välttää näennäisesti kilttejä ihmisiä kohtaan, c) faktoihin tuijottavia ilottomia rahasta itseään myyviä kemistejä/ evolutionisteja/ laiskoja, koska "tietävät", d) tuijottavat suorituksen tulosta sen teon aikana/ lähtöasetelmia/ tuotetta/ "arvoa"/ oppinimeä -> Armoa ei tipu! ;) (ts. ei siis näin..., vaikka itse näin ja kuvasin noin 7 v., en kyllä aio näyttää/kertoa kaikkia yksityiskohtia/analyysejä, vaikka haluaisittekin, hah haa)

Nuorehkot ateistityöantajat yleensä etsivät papereiden perusteella parasta hakijaa, he ovat hiljaisehkoja ja nysvääviä. Ja antavat negatiivisen päätöksen yleensä alle kahdessa viikossa tai sitten "unohtavat sinut". good god, like Nazis or Nokia, the heyday of their systems will not last more than 12 years. Täydellisyyteen pyrkimisestä voi tulla myös migreeni. Loppukoon turhanaikaiset vaatimukset! Kuten keskimmäisen sormen näyttäminen; vaan ah mikä armo, että sain kokea sen, sillä tulipa autuas olo, mutta miten? Jumala on rakkaus. 1. Kol. 19-22. Onko nykyään lääkis ja biotekniikka yhtälailla samanlaiset "Nazi"-systeemit? Suomella on tapana etsiä omia hiekkalaatikoitaan. Torttua niiden ottajille.

Miten hiljainen (suomalainen?) henkilö reagoi tilanteisiin, joita ei voi mielestään hallita:

joko äkkivihastuu, masentuu tilanteessa (siis mutta jaksaa kuitenkin pelata nintendoa illalla) tai jälkeen (siis alkaa vatvoa kärsimäänsä pahaa ja kehkeyttää tiesmitä) tai tavallaan rakkauden tanssin ja puheen k

einoin yhtyy samaan puheeseen ja toimintaan (siinä tilanteessa), joka poikii lisää toimintaa. Heh

Jos jotain asiaa ei voi arvioida, niin kuinka sitä voisikaan arvostaa? Ajattele pystyikö natseja arvioimaan?

Astronomiasta on tullut nykyajan astrologiaa siinämielessä, että tiedettä ei nähdä enää kytköksissä todellisuuteen vaan johonkin viitekehykseen omine ajatelmarakennelmineen.

Jos näet tieteellisen vallankumouksen tekstin paistavan silmiisi, niin tunnistatko sitä? Pyhän hengen antamat uskon asiat eivät välttämättä toteudu heti, vaan esim. kolmen tai viiden tai äärettömän vuoden kuluttua. Silloin on vain sinnikkäästi pysyttävä kiinni siinä toivossa. Mummini höpisi aikoinaan minulle, että tekisin isona mankelointi hommia, en oikein tajunnut mitä hän sillä tarkoitti, mutta nyt ymmärrän: mankeloin Jumalan sanaa tämän koneen kautta yhä uudelleen ja uudelleen esiin itselleni ja muutamalle asiakkaalle/klikkaajalle. Onko joku sinun vanha tms. ystävä joskus höpissyt sinulle (oletettavasti Pyhän Hengen alaisena) jotakin omalaatuista? Nyt kun tarkastelet sitä, niin onko se höpinä enää höpinää?

"Joskus sydämen lyönti voi äkkiä ja ilman erikoista syytä muuttua täysin epäsäännölliseksi ja tiheäksi. Tälläinen tila voi joko jäädä pysyväksi, jolloin se johtuu elimellisestä sydänviasta, tai esiintyä sekunteja, tunteja tai päiviäkin kestävinä kohtauksina. Viimeksi mainitussa tapauksessa sen ei välttämättä tarvitse merkitä sydänvikaa." => Oma lisäelmä/jatkelma: Kyseessä voi olla rakastuminen (joskus etänä, kuten nyt, ja joskus in person), henkinen tai ruumiillinen väsymystila (tai Pyhän Hengen kosketus), voimakas ateria (mätetään vaikka olis jo täynnä), hidas suolen toiminta (vähästä liikunnasta) ja suoliston kaasuisuus (riippunee liikunnan lisäksi myös potilaan fysiikasta) tai infektio (tullee jos mätetään ilman käsien pesua toistuvasti ja puhutaan tietoisesti pahaa toisesta ihmisestä, ts. minun world-cycle-infection-loop-last-is-first-and-then-last theory, i.e semichaos) tai tietyt lääkkeet (ts. ekstrasytosolia).

Luin Wrightin kirjasta, että kaikkia matemaattisia teorioita/rakennelmia ei voida osoittaa todeksi/ratkaista. Tämä lienee pätevän myös muuallakin maailmassa, kuten evoluutioteoriassa.

Evoluutioteoria(han) ei ole matemaattisen eksakti todistus abstraktista teoreemasta saatuun objektiiviseen ratkaisuun. On siis varsin epätodennäköistä, että mikään elämä "sikiää" sarjasta

äärimmäisen epätodennäköisiä reaktioita (makrokaan tasolla) millään finiittisellä aikajaksolla vain oman todellisuutensa nojalla missään epämääräisissä paikoissa. 

Onko ikiliikkuja keksitty? Mihin suuntaan energia virtaa tässä havaittavassa todellisuudessa? Onko varma keinoa voittaa lotossa kehitelty? Reduction ad absurdum.

 

Tasa-arvoa talouden kautta

Kaikki ihmiset tarvitsevat nestettä, ravintoa, unta, lämpöä ja rakkautta. Miksi ihmisten välille tehdään rajoja? Tulevatko nämä rajat ihmisten erilaisista vaatteista, ruumiista, käyttäytymisestä vai tavoista. Nämä rajat voi aina muuttua eli kyse on jostain sisäisestä rajoittuneisuudesta. Siis kaikki ihmiset elävät samaa päivää. Hah, :) ja näin ollen kaikki ovat siis arvokkaita ja rakkaita Jumalalle (oli sitten rikas, köyhä, sairas, rikollinen tai lapsi).

Raha tulee ilosta ja toimintakyvystä sekä toisten ymmärtämisestä ja kommunikaatiosta. Jos kommentteja ei tule tähän tietyn aikaviiveen sisällä, niin siitä voin päätellä sekä oman, että lopulta myös vastauksen antamattoman henkilön näennäisen toimintakyvyn ja lopulta todellisen pankkitilin saldon/balanssikohdan. Antakaa vaan ruokaa ja rahaa, mutta jos ette kommunikoi kaikkien kanssa, niin toimintanne tyrehtyy omaan ajattelunsa pullonkaulaan. Pumpatkaa vaan mielenne masennuslääkkeillä, unohtaen mikä on sydämmen viisaus/ilo(?). Kiinassa tyypit saattavat olla 'nasty' mutta ne haluaa vaan kommunikoida, jos en huomaa mitään, kuten EU:ssa, niin ylimielisyys/nukkuvaisuus/luokittelun tuoma varmuus on vienyt sielut mennessään (vaikka sota, köyhyys ja sairaudet lilluvat jo tvstä arkeen) Ja koska haluan kehittyä, niin... musa-MTV aikakauden 3 d kloria/inho&sitten unohdus. Entä jenkkilä? Jos evankeliumi on jo tiedossa niin where is the challenge? Mistä tiedät, että evankelioimistyösi toimii: a) mitään ei tunnu tapahtuvan, b) menetät mahdollisesti ystäviäsi sen takia. Eli siis käänteisesti ok; perusjuttuja.

Mistähän "johtuu", että EU:ssa ollaan ns. lamassa ja USA:ssa ei? Toiminnan (ja sitä myötä rahavirran, oli se sitten euro tai miljardi) mahdollistaminen perustuu rakastavaan luottamukseen toisiin ihmisiin, ilman ennakko-olettamuksia/tarkisteluja, eli armoon. [tarkastele käsitettä armotalous] EU:ssa rikkaat ateisti-spedet tyrähdyttävät luovuuden tällä tsekkailullaan ja sitä kautta talouden kehityksen omilla ns. viisauksillaan. Tää on totuus: [Jeesus] -> (Usko/Toivo/)Rakkaus -> luottamus -> toiminta -> ilo -> raha(virta) ja kasvu. Simple deal. Hey! Where is The love? If there is no love (and law) prepare yourself for the desolation of Smaug. Myös ihmisen kasvojen piirteestä usein näkee luottaako hän sinuun, vaiko teoretisoiko hän sinun luonteesi. Jos näin on, niin puhe ei ole usein hedelmällistä.

Persujen vänkäys eli kehkeytetään jotain draamaa jostain yhteiskunnallisesti hyvin marginaalisesta issuesta (seksuaalivähemmistöt ja maahanmuuttajat) ja kuvitellaan, että sillä rakennetaan kestävää Suomea. Se ehkä sytyttää joidenkin (koulussa ehdollistetun/opetetun) kansalaismoralistisen velvollisuuden tunteen tapaisen ja sitä kautta tuen, mutta jos asiaa tarkastelee enemmän kuin sen nopean päättelyn/fiilistelyn 15s, niin hommassahan ei ole mitään järkeä. On hyvä luetella kaikki argumentit ja faktat ja todeta/päätellä, jos niiden mukaan toimitaan, niin mikä on lopputulos. Innon luomaa potentiaalia katoaa kyynisyyden ja toppuuttelun jalkoihin. Olenko minä oman toimintani asiakas? Kyllä, mutta myös yhteisön jäsen. Koirat ovat ystävällisiä Roomassa, Prahassa ei ollut.

Se mitä kannattaa osata ja haluta ovat ne asiat/teot/tavarat joihin ehtii ymmärryksellään käydä käsiksi tässä ajassa. Muu on krääsää. Mutta sallittakoon lapsille leikkikalunsa. Heh. Sana kasvattaa. Myös konkreettisesti. Laki on ehdoton. Ja pyhä. Myös armo ja rakkaus. Evankeliumi.

Pyydän ..mutten ikinä pysty toivomaan (mutta siis miten en?).. halausta ja/tai suukkoa (tai lentosuukkoa) ja/tai kättelyn ja/tai aplodit ja/tai lempeää keskustelua (tai hymyä), siis rakkautta, jota voit jakaa myös lähimmäisellesi, jos koskaan oikeasti näemme missään toisemme... ;)

Suomessa tivataan rahoitusta ja ei ymmärretä toimia itse (fyysisesti/habituksella) toimintaympäristön kehittämisessä, joka tuo rahaa. Omenat tulevat vain keräämällä. Innovatiiviset ratkaisut ovat ah niin kaukana arjesta, miksi niistä välittää? Uusien systeemien adaptaatiota pidetään tärkeänä, mutta mitä sitten tehdään? Pyydetään halvalla ja oletetaan priimajälkeä? Tai maksetaan kalliisti, koska näyttää/tuntuu rittävän hyvältä heti kättelyssä? Koulutus ja motivaatio kerätään joillekin harvoille aluksi onnistuineille, jotka innolla pyörittää apinoimiaan metodeja, vaiko sittenkään? Vaikka olisi kuinka vanha, niin sitä aina oppii jotain uutta!

Tietyt hilavitkuttimat ja modernien tiedemiehien/taiteilijoiden kehittämät teoriat/ajatusjärjestelmät (x) usein palvelevat vain kulloistenkin vallanpitäjiä, jotka saavat näistä teorioista rahaa ja liikettä omiin "kauniisiin" temppeleihinsä, joiste he voi vitsailla kristityillä oman ylivertaisuudensa (mukamas) turvin. Rakastakaa veljiänne ja siunatkaa lähimmäisiänne! Rakkaus on yli kaiken! Ei huolta.

x=mukaan lukien musiikki, kirjallisuus, kuvataide, tieteelliset julkaisut, esittävä taide ja arkkitehtuuri, pelien kehittely ja elokuvat

Siispä... hyvä mieli on uhka pahalle mielelle. Yritys on palvelija, minä olen asiakas. Järjetön palvelu eli valtakikkailu ei tuota hedelmää. Kriminaalien ja köyhien uudelleenohjelmointi yhteiskuntaan kunnioituksella ja jännällä asenteella, ei tarvita leirejä vaan draivia ja puhallusta: tuottavuus paranee! Too big plans are actually nonsense to anyone: precisision and basic trust and communication is just what is required to find an optimal product for the customer, whom we serve, not otherway around...eli avun vastaanottaminen voi olla itseasiassa tärkeämpää kuin antaminen. Mutta... tiedon spesifisyyden vaade liittyy palvelussuhteeseen. Missä on luottamus toisiin, sisäinen palo, aitous: meneekö kaikki pikkurikkeiden tujottamiseen? Ymmärrettävyys edellyttää sen, että osa väitteistä/käsitteistä on tosia. Mitkä argumenteistä on totta? Rakkaus, äly ja intuitio -ko? :) Muista aina, että heräät joka päivä uuteen aamuun ja armoon. You are like a new man, whatever has happened before.

 

Clips from "Thinking fast and slow -kirjasta (Daniel Kahneman)"

Intuitive system  1 is used of the in everyday life (thinking fast: substitution/intensity of emotions), and slower effortful system 2 not, even though it is better (thinking slow).

The experiencing self (“Does it hurt know?”) does not have a voice. The remembering self (“How was it, on the whole?”: peak and the end, peak-end rule, and duration neglect) is sometimes wrong, but it is the one that keeps score and governs what we learn from living (it also distorts our reflections of our actual experiences) , and it is the one that makes decisions. What we learn from the past is to maximize the qualities of our future memories, not necessarily of our future experience.

Humans are not rational (as Econs are). Humans are susceptible to

1)      Priming: give a certain number at the beginning and you give a prediction that is close to that number

2)      WYSIATI: what you see is all that there is: jumping to conclusions on the basis of limited evidence, often subjective (quantity/quality of evidence is neglected), framing effects (different way of presenting the same date), and base-rate neglect (you see the description of a person/situation and act accordingly but not according to the most likely of that category/base assessment one): coherence & cognitive ease supported => system 1

3)      Narrow framing: you have been given/though that you just have, two (or few) options, and you choose two times separately the best, instead of broad framing, where you make on single comprehensive decision based on multiple options: think like a trader/you do this all the time/this is only one decision consisting of many decsions that will sum up the entire case (and there are many/infinite cases)/outside view: focus from the specifics of the current situation to the statistics of outcomes in similar situations “if you do not recognize the need for an outside view, you commit a planning fallacy”

4)      Inside view: focusing on specific (current) circumstances (and extrapolating the outcome of that, and also from evidence from personal experiences)

5)      Preference reversal (muutos/vaihtuminen): context sensitive or a choise/evaluation based on single judgement (not joint) and how it is given (the order of presentation)

Four-fold pattern: (investment will be… 95% ok => risk averse; 95 % loss => risk seeking, 5% ok => risk seeking; 5% loss => risk averse, if ~relatively high stakes)

Sunk-cost fallacy: Käytit rahaa/aikaa johonkin, mutta nyt sinun tulee valita käytätkö vielä rahaa/aikaa lisää ja valitsetkin, ettet käytä, koska menetit jo, vaikka haluaisit tehdä/ostaa sen jutun –not paying even though you want to see that movie- (tai käänteisesti käytät yhä vielä lisää aikaa/rahaa, koska tuntuu että homma on melkein ok, vaikka tiedät, että edessäsi on vielä pitkä ja kivinen tie –driving to blizzard with tickets-) ... A rational agent would have a comprehensive view of the portfolio and sell the stock that is least likely to do well in the future (and not just sell the one that is doing good now) … The future consequences of current investments (not just money-wise) are relevant -> the decision to invest additional resources in a losing account, when better investments are available, is known as the sunk-cost fallacy. (sunk-costs should be ignored and only the issue that matters is the set of options one has now, and their likely consequences, i.e. history in that sense is irrelevant)  

Regret and blame are both evoked by a comparison to a norm, but the relevant norms are different & people except to have stronger emotional reactions (e.g. regret but also joy of winning a gamble, compared to the default option/action) to an outcome that is produced by action than to the same outcome when it is produced by inaction.

Our emotional state is largely determined by what we attend to, and we are normally focused on our current activity and immediate environment, unless you are in love or depressed: normally to get pleasure from eating you must notice that you are doing it.

Improve the use of time and experiences (tv to exercise).

Beyond the satiation level of income, you can buy more pleasurable experiences, but you will lose some of your ability to enjoy the less expensive ones.  

Highly ulikely events are ignored or overweighted.

..mutta ei pakolla, vaan kehottamalla rakkaudessa reagoiden hengen hedelmin (kärsivällisyys, ystävällisyys... jne. ks. you-know-from-where)

tieteeliinen tieto on muodoltaan propositionaalista (Tied Tutkimuskohteena, M. Kiikeri ja Petri Ylikoski, 2011)

Baseline prediction, used when just the category is known, should be the anchor for further adjustments:

        Identify an appropriate reference class (for project, e.g. kitchen renovations, marriage etc.)

2.      Obtain the statistics of the reference class. Use the statistics to generate a baseline prediction

3.       Use specific information about the case to adjust the baseline prediction, if there are particular reasons to expect the optimistic bias to be more or less pronounced in this project than in others of the same type.

(     Ts. Suomessa ei kannattane mennä naimisiin, koska 50% eroaa ja usein suomalaiset eivät ole \ yleensä ;) \ toisiaan tai ulkomaita (vrt. Kreikka-pakotteet) kohtaan optimistisia... Entä jos rakastuu? Spock says: "Sorry, it is illogical".

K

    Endowment effect: refuse to sell a good that is not regularly traded, such as a ticket to a concert or a splendid wine, even though you would get a great deal more money by selling it (loss aversion: painful to lose something nice even though you would get something equally good (but not the same) instead).

Broader frames and inclusive accounts generally lead to more rational decisions.

Intuition cannot be trusted in the absence of stable regularities in the environment.

My add, in reverse: or if the environment has stable regularities can the intuition be trusted anyway? This intuition is part of the normal system anyhow so… what can be trusted, in stable and unstable regularities, always? ... ;)

Adaptation to a new situation, whether good or bad, consists in large part thinking less and less about it. Thoughts of any aspect of life are more likely to be salient if a contrasting alternative is highly available: the focusing illusion can cause people to be wrong about their present state of well-being as well as about the happiness of others, and about their own happiness in the future.

Työntekijän/projektin valinta (eli kuinka välttää sädekehä-vaikusta):

1.       Määrittele ennakkotietovaatimukset ja minimiosaamistaso/ halutut aspektit projektille (max 6. eri vaatimusta/määritelmää): vaatimukset tulisivat olla riippumattomia toinen toisistaan (ja saat ne helposti / luotettavasti selville)

2.       Tee lista jokaisen vaatimukseen liittyvistä kysymyksistä ja kuinka kuvaat niitä (esim. pisteillä 1-5)

3.       Kerää vaatimuksiin liittyvien kysymysten tiedot yksitellen pisteyttäen ne, ennen kuin siirryt seuraavaan vaatimukseen

4.       Summaa pisteet ja  ”close your eyes”-ratkaisu (samalla pisteytyksellä) ja arvioi/ränkkää paras ;)

     Mitä on pelko? Pelätään kuolemista. Loppua (vanha poistuu, miksi?). Mutta eikö kasvi kuollessaan tuota uuden kauniin kukan? Kuoleman pelko onkin omaa "sekopäisyyttämme". Rohkeus synnyttää voiton.

     Mutta mainitsemani teorian mukaan tätä voittoa emme tee me, mutta miten se voi olla mahdollista? Sepä se. Ha haa.

 

 

Tieteellistä ja tavoin myös uskonnollista

"Korroosioon liittyvät tapahtumat ovat monimutkaisia, ja niiden ymmärtäminen ja mahdollinen estäminen edellyttävät monen alan, sähkökemian, kemian, metallurgian jne., asiantuntemusta. Vaikka korroosion mekanismeja ja ilmenemismuotoja on monesti vaikea tarkasti selvittää, on korroosion perussyy selvä. Ajavana voimana on metallien pyrkimys minimienergiaan. Koska vain harvoja metalleja esiintyy luonnossa puhtaina, valmistetaan useimmat metallit yhdisteistään pelkistämällä, mikä vaatii paljon energiaa. Puhtaan metallin energiatila on siten korkeampi kuin yhdisteiden, joista ne on valmistettu. Minimienergiapyrkimys ajaa puhtaita metalleja hapettumaan takaisin yhdisteikseen." (Tekniikan Kemia, A-M Antila, Maarit Karppinen jne.). Tämän lauseen vaikutus evoluutiota tutkiviin laitteisiin on seuraava: pitäisi olla yhtä paljon energiaa kuin pienellä atomipommilla, jotta saataisiin selville sellainen optimaalisen rakenteellinen ja konfiguroitu metallinen laite, joka selvittää tarkasti joitakin perustermistöä evoluutioprosessisista, ts. hiukkaskiihdytin, ja sen pitäisi olla jossain ulkoavaruudessa, missä ylimääräisen säteilymäärä on minimissään. Tämä maksaa paljon rahaa ja vaivaa, ja sillä ei välttämättä edes saada ko. prosessia edes selville vaan ainoastaan yksi osa komponentti eri permutaatioiden joukosta! Laite voidaan olla tehty myös jostain muusta kuin metallista, kuten lasista tai muovista, mutta nekin hajoavat kuumetessa (tai kylmettäessä), joten todellista tapauskohtaista tutkimusarvoa ei voida saada näistäkään! "The most efficient mahcine is modeled by an ideal cycle of expansion and compression in which the engine works reversibly, the caloric being conserved in going back and forth between the two temperature endpoints with no heat diverted, wasted, to friction or dissipation" Sadi Carnot (1796-1832). This means that it is not possible to make a machine that can predict the future course of nature in a 100% accurancy.  "Human metabolism is slower in the tropics and mechanical work and heat are interchangeable with each other". Robert Mayer (1814-1878). Tämän lauseen vaikutus ihmisen ja simpanssin todelliseen evoluutioon esim. Afrikan lämpimissä maissa on se, että miksi laajentua, ts. lisääntyä keskenään, jos ei siihen ole mitään syytä? 

"Implikaatioita on erilaisia. Logiikan materiaalinen implikaatio A->B sanoo sen, ettei A voi olla tosi silloin kun B on epätosi. Luonnollisen kielen ehtolauseiden tulkitseminen materiaaliseksi implikaatioksi on kuitenkin ongelmallista. Luonnollisen kielen jos on alistuskonjuktio, joka ilmaisee tekemisen ehdollisuutta. Ehtolauseita on kahta tyyppiä: 1) Indikatiivinen ehtolause ja 2) Kontrafaktuaalinen ehtolause

1) Silloin, kun sanoja jättää ottamatta kantaa ehdon todenmukaisuuteen, on yleensä kysymyksessä indikatiivinen ehtolause. Indikatiivisen ehtolauseen tunnistaa siitä, että sen tekijät ovat itsenäisestikin täydellisiä väitelauseita.

(a) Jos Matti tulee illalla kotiin, niin Liisa on iloinen.

(b) Jos juon liikaa viiniä, saan pääni kipeäksi.

Vaikka indikatiivinen ehtolause ei ole totuusfunktionaalinen, formalisoidaan se silti yleensä logiikan materiaalisena implikaationa.

2) Jos ehtolauseen ehto on epätosi tai sanoja ainakin uskoo ehdon olevan epätoden, on kysymyksessä kontrafaktuaalinen ehtolause; jos olisi A, niin olisi B. Sen tekijät eivät yleensä ole itsenäisiä lauseita. Esimerkiksi Menisin kotiin, ei ole kokonainen lause yksinään esiintyessään tai ns. pahan ongelman muotoilu (teologiassa).

(c) Jos olisi aina kesä, niin ei tarvitsisi koskaan palella

Lauseen (c) ehto, on aina kesä, on epätosi tässä maailmassa. On kuitenkin mahdollista kuvitella maailmoja, joissa on aina kesä. Niinpä lause (c) on tosi (tässä) maailmassa M, jos niissä mahdollisissa maailmoissa, jotka muistuttavat eniten M:ää ja joissa on aina kesä, ei tarvitse koskaan palella.  

Otetaan lause (X): Jos aurinko paistaa ja aurinko ei paista, niin kaikilla kissoilla on mukava olla. Lause (X) on sikäli ongelmallinen, että sen oletus on loogisesti epätosi, joten se on epätosi kaikissa mahdollisissa maailmoissa. Voimme osoittaa sen, että C:n (C=Aurinko paistaa ja aurinko ei paista) ollessa loogisesti epätosi, lause C => D (D=kaikilla kissoilla on mukava olla) on loogisesti tosi, olipa D mikä lause tahansa, kuten kaikilla ihmisillä on mukava olla. Siten lauseen (X) totuus tai epätotuus ei riipu ainakaan johtopäätöksen sisällöstä. Kontrafaktuaaliset ehtolauseet eivät lainkaan vastaan logiikan materiaalista implikaatiota. Niiden tutkimus on vielä kovasti keskeneräistä (Packalén 1999)." (Otteita luvusta 2., Logiikka perusteet, S.K. Miettinen).  

Luonnollisessa kielessä on oikeutettua sanoa, että jos joku asia on jotakin, niin se silloin tarkoittaa tätä, siis johtopäätös. Mikäli kuitenkin julistetaan tämä johtopäätös väistämättä todeksi kaikissa tapauksissa tehdään rike. Nimittäin ko. johtopäätös on tosi ainoastaan logiikan syntaksissa eli muotokielessä, muttei väistämättä siihen viittaavassa todellisuudessa. Tämän edellä mainitun (X) kontrafaktuaalisen ehtolauselogiikan vaikutus evoluutioon on se, että se voitaisiin aivan yhtä hyvin muotoilla muotoon: esim. auringon energialla on paljon tekemistä yhteyttämisprosessissa, mikä on yksi osa evoluutionprosessia, mutta se, että se tekisi väistämättä esim. kasveista onnellisia ihmisiä, tai samalla tavalla onnellisia kuin simpanssit, on kyseenalaista. Toisaalta on myös sanottu että, jos simpanssin dna ja ulkomuoto sekä käytös ovat lähes samat kuin ihmisellä, niin ihminen on kehittynyt simpanssista. Tällä kontrafaktuaalisen logiikan porsaanreiällä on muitakin vaikutuksia ko. asian todellisuuteen, nimittäin evoluutio aina sallisi sekä hyvän, että pahan kehityksen. Voiko silloin ns. pahasta, esim. eläinten julmuus, tulla ihmisen päätöksestä ns. hyvää, esim. hyväntekeväisyys, koskaan, vaan saavutammeko aina lopulta raakuuden taseen? Evoluutio toimisi näin ollen omien lakiensa mukaan aina ihmiskuntaa vastaan ja siksi ihmisyys olisi syytä unohtaa ja alentua barbaariksi... (2. Piet 2:9-3:9). Mistä saan tyydytyksen, vastauksesta pahan ongelman ratkaisuun, vai sen työn tekemisestä, jolla voin ehkäistä maailman pahuutta? Kuinka helposti tämä pahuus on estettävissä? Miksi silloin epätäydellinen kysyy itseään oletetusti täydellisemmältä, olkoon vaikka ihmiseltä, miksi minä en voi olla parempi? Mikä on silloin oman vajavaisen työni arvo sekä panos? 

Pahan ongelma on kristinuskon oppeihin liittyvä teologinen ja uskonnonfilosofinen ongelma. Ongelma esitetään yleensä jumaluskon vastattavaksi seuraavassa muodossa: 

Jos Jumala on täydellisen hyvä, niin hän haluaa poistaa pahan, jos hän on kaikkivaltias, niin hän pystyy poistamaan pahan. Paha on kuitenkin olemassa, joten Jumala ei voi olla samaan aikaan kaikkivaltias ja kaikkihyvä. 

Pahan ongelman nimitys teodikea, kreikan sanoista theos jumala, dike oikeudenmukaisuus, on peräisin Gottfried Leibnizin teoksesta Théodicée vuodelta 1710. Teodikea merkitsee jumalan hyvyyden puolustamista pahan olemassaolosta huolimatta (Wikipedia 26.05.2010). 

Tämä pahan ongelma, kuten nyt huomaamme, on kontrafaktuaalinen ehtolause. Theodikean ongelma on siis keksitty ongelma. Jumala sallii pahan näkyä JA tuntua elämässämme, jotta me näkisimme oman pahuutemme ja luottaisimme Jumalan rakkauteen, joka tulee Jeesuksesta. Se on aina lahja. Mikäli tähän ei uskota se "kivi" ruhjoo ja ajaa meidät syyttämään itseämme ja muita. Rakentaa emme enää voi ja se olisi kaikkein parasta. Jumalan olemassa olo on rakkaus. Pahuus on Jumalan rakkikoiran työtä, mikä on kuitenkin hänen talutusnuorassaan. Voinko ajaa Jumalan tahdon ohi ja olla paha toista tai itseäni kohtaan? Kyllä, mutta se on syntiä ja se ei rakenna. Ei kannata. Ahneella on huono loppu. Jos sinulla ei ole tietoa siitä, mikä on totta, niin em. voi näyttää sirkulatiiviselta päättelyketjulta, mutta lisähuomiona/pohdintoina siihen seuraavaa: Missä tieto syntyy? Voiko se syntyä? Kuka olet? Jos et usko tai tajua edellä mainittua tai itseäsi, ja olet lukenut tämän, niin tarkkaile mitä sinulle tapahtuu juuri NYT! Heh, ja kolmen päivän sisällä... ;) Pahuuden takana on siis hyvää, mutta voiko hyvyyden takana olla pahaa? ..heh.. Kyllä, niille, jotka eivät tiedä mikä on totta.Välillä kuitenkin tuntuu, että näin ei ole, mutta jos pystyt jotenkin ajattelemaan jotain muuta, kuten kukkia ja lintuja, niin miten se on mahdollista? Onko olemassa rinnakkaisia universumeja, jossa kukat sikiää? 

Olkoon todennäköisyys, jotta a solukehitelmästä tulee b, z. Silloin todennäköisyys, että maapallosta on tullut x vuodessa ihmisiä on  zn, missä n=1,2... permutaatioiden lukumäärä. Jos solukehitelmien monimuotoisuus ja niiden geenien ja hajaantumista vastustavien voimien f summa lasketaan vaikuttavaksi tekijäksi x:n ajan yli lähestyy zn hyvin pientä lukua. Elämän pelissä lottoaminenkin on siis helpompaa! Siten on täysin sattuman kauppaa se, että minä ja sinä ymmärrämme toisiamme tämän maankamaran alla. Tässä universumissa laskettujen ja havaittujen maailmaamme muistuttavien aurinkokuntien määrä on varsin pieni. Tästä saadaan mukavasti kontrafaktuaalista ehtolausetta käytten: täytyy olla rinnakkaisia universumeja, jotta voin tehdä tätä tekstiä ja sinä ymmärrät minua... väärin! Jokainen joka maksaa veroja silloin, kun sinä ja minä tuskailemme rinnakkaisien universumiemme kimpussa tulistuu, tälle fantasialle. Miksen todella voi auttaa sitä ihmistä, joka pyytää minulta apua, miksi piiloudun? Olkoon fantasia fantasiakirjallisuuden alainen, mutta jos taas tämän äskeisen logiikan perusteella ollaan päästy rinnakkaisiin universumeihin, niin miksei saman tien siihen, että on olemassa Jumala ja taivas ja Jeesus. Loogista? Ah, on niin helppoa olla ateisti: lisää vaan fantasiaa ja teoriaa, jee! :) (2. Tim.4:3-4.)

Mä näen maailman matemaattisena todisteena per se siitä, että on jotakin enemmän, kuin silmä ja korva havaitsevat just nyt suoraan (tai kirjoitettuna muistiin eilen, tänään tai huomenna). Tänhän pitäis olla päivän selvää? Ja sitten vielä se, että on evankeliumit, jossa on jotain ekstraordinaalia, mikä lyö kaiken matematiikan kuus nolla (jos sen nyt näin haluaa ilmasta).

Pahan ongelmasta on lisää rikkaruohovertauksessa evankeliumeissa ja Luuk12:49-53. Itse koen/määrittelen tän rikkaruohovertauksen ns. kolmen päivän sääntönä, eli kuullaan Sana, mutta kolmen päivän päästä se karkaa. No, keltänyt ei välillä karkailis (minä mukaan lukien)... Toisaalta kääntäen "hyvänä puolena", jos koen nyt ongelmia Sanan julistuksen takia, niin kolmen päivän kuluttua tätä ongelmaa ei ole, sillä Jumala/ympäristö on sulkenut ko. henkilöiden silmät, joille Sana oli tarkoitettu... ehkä muutamaa lukuunottamatta, jolloin homma omalta osaltani skulaa, mutta ah, voi miksi ei niiden joille se kuului? Tää on niin tätä. Perusjuttuja. Kaikilla Jeesuksen uskon saaneilla on sama Jumala (oli sitten orttodoksi, luterilainen, muslimi tai roomalaiskatollinen, jne.). Synnin voima on laki (eli must do/alistuminen jonkun pahuuden alle, eventhough everything is done, better attitude then: do what you do, and do not be afraid of mistakes). I cannot control the universe (not even my heart beats) so let the love of God shine upon me/out of me just as it is. Hey jee!

Kiitos, Jumala! Jumala antoi minulle suun ...yhden suun. Sillä voin syödä ja juoda ja puhua. Jumala antoi minulle nenän... yhden nenän. Sillä voin tuntea ruoan tuoksun. Jumala antoi minulle kaksi korvaa. Niillä voin kuulla auton äänen. Jumala antoi minulle silmät... kaksi silmää. Niillä voin katsella kuvia kirjasta (Karas-Sana Oy).

Syllogistiikka ei kelpaa logiikan perusteeksi. Sanooko kukaan, että minä valehtelen, evoluutioteoria ei ole totta? (Antinomio-lause)

Tieteellisen argumentaation ja käsittelyn tehtävä ei ole tulkita toisen yliopistollisen alan tekstejä, esim. teologisen tiedekunnan, sen omien käsittelymenetelmien avulla. Se on karkeasti sama asia kuin pyytäisi kiukuttelevaa teini-ikäistä syömään marjapuuroa haarukalla ja käyttämään lusikkaa syödessään lehtipihviä. Mikäli erääseen hyvin kuuluisaan historialliseen ja uskonnolliseen kirjaan sovelletaan tieteellisen argumentaation ja faktojen käsittelyjen analyyseja olisi silloin syytä puuttua myös sen asiasisältöön itsessään. Jos tätä ei tehdä, niin se on yhtä hullua kuin keitosta poimittaisiin sattumat ulos ja sanottaisiin mistä on kysymys. Jos valmistetaan jostain synteettisestä asiasta, tässä ko. kirjan tekstistä, jokin tietty asia, esim. kivi erään muotin avulla (kuten tieteellinen julkaisu), on yhtä hullua väittää sen olevan jokin toinen asia, esim. oikea puu. Kuka tahansa ymmärtää, että tämä ei ole totta, mutta valitettavasti "keisarin uudet vaatteet"-syndrooma on nykyäänkin totta. Mainittakoon vielä, että jos tunnustetaan ko. kirjan olemassa olo ja käytetään siihen joitain 1900- ja 2000-lukujen menetelmiä unohdetaan ne menetelmät joita oli käytössä ko. kirjan kirjoitus hetkellä ja varsinainen sanoma sen takaa ja se, että jos siitä pitää kiihkoilla, niin sen kirjan asiasisällön sanoma itsessään osoittaa itse itsensä päteväksi pelkästään sillä ja sillä, että se kirja on olemassa (ks. esim. 2 Tim. 3: 1-9 ja mitä Suomessa on viime vuosikymmenen lopussa tapahtunut eräissä kouluissa...). Siitä ei pääse mihinkään. Se, että näemme kauniita kuvia pinnan alla ei tee todellisuuden kuvasta sen varmempaa ja jos tekisi, niin mikä olisi tieteellisen tutkimuksen arvo? Onko kaikki todellisuus tieteessä jollain tavoin alisteinen taloudellisten ja yleisien käsitysten normeihin?

 

Ns. yhdistävä, unified theory, mitä tiedemiehet, niin kiihkeästi mukamas etsivät, on usko Jeesukseen, joka tulee häneltä ilmaiseksi, ei siis niin kuin ilmainen seksi, jota ei saa kadulta, vaan siitä täytyy maksaa, ja saat todennäköisesti syfilliksen, hyi! ;)

 

Ns. mielisairaus/kaatumatauti ei välttämättä johdu siitä mistä nykyinen lääketiede luulee sen johtuvat; kenties on olemassa jotain syvempää pahuutta, joka voi vallata ihmisen ja tehdä siitä ihmisestä näön perusteella sekavan, mutta todellisuudessa kyseessä on jotain muuta.. kun pumpataan tällänen "hullu"(x), jollain lääkkeellä numb/zombieksi, niin oikeastaan hän ei parane sisäsyntyisesti tuskin koskaan, erityisesti, jos häntä ehdollistetaan. Tietenkin on oikeutettua eristää täysin tämmönen sekava hetkeksi (jos muut keinot ei riitä/ko. henkilö on vaarallinen), antaa lääkkeitä ja hoitoa, ruokineen, sitten lienee kutsuttavan pappi ja annettava evankeliumi-kirja käteen (tai mieleen), ja ohjattava viisauden töihin tai päivässä elämiseen sen armoineen ja potilaan oman äänensä kuulemiseksi tulemisiin.

x=joka on mahdollisesti vaaraksi itselleen tai muille, jos raamattuun on uskominen, niin pahan hengen vallassakaan olevat eivät tapa ihmistä, luojansa kuvia, vaan enemmänkin kiduttavat mielensä kautta itseään tai muita, kunnes tulee armo, joka pelastaa

 

Sairaus on siis aina määrittely kysymys. Oliko 1600-luvun talonpojilla kuumemittaria? Laittoiko heidän isäntänsä heidät töihin kuumeessa? Ehkä. Näin ihan simppelinä esimerkkinä. Ja sitten tietenkin Neuvostoliiton "hullut" (siis ne jotka vietiin Siperiaan jostain mitättömästä syystä) ja Suomen ylihuolehtivat (eli jos poikkeat mihinkään suuntaan natsi-ideaalista, niin ah, turpaan tulee!). Sadismia tulee kuitenkin välttää. Ei liian pitkään oksennuksessa ja ... kannata olla. Eihän? Mutta ollaanko sitä? -oh god- (hmm... pitäisköhän ryhtyä lääkäriks? ... ei hitossa, auta armias, joutuisin näkemän.. sairaita! Olenhan roomankansalainen (eli Euroopan Unionin) ja mua ei tasan pätkääkään nappaa modifoida.. näitä "sairaita" ;) )

"Since boredom advances and boredom is the root of all evil, no wonder, then, that the world goes backwards, that evil spreads. This can be traced back to the very beginning of the world. The gods were bored; therefore they created human beings." Soren Kierkegaard

"God creates out of nothing. Wonderful you say. Yes, to be sure, but he does what is still more wonderful: he makes saints out of sinners." Soren Kierkegaard

Illuusio on se missä Suomi elää. Impulsseja tv:stä tai jostain mediasta tai peruskoulutuksen kulttuuriehdollistumahegemoiniasta, ja kaikki hyppivät seinille oikeuttaen sitä sun tätä. Kaikki ovat viisaampia kuin sinä. Jos näet kiltin niin ehkä hän on kiltti jostain muusta syystä kuin sinun... viisautesi? (sorry, I am wrong, maybe..) Kun Suomalainen lähtee rahoineen maailmalle, niin hän huomaakin, että monissa maissa raha ei ratkaise ongelmia, ja toisissa maissa se on juuri se, joka pelaa. Parempi siis olla kumpaakin. Nimittäin liian suuri määrä rahaa saattaa tehdä suomalaisen ylimieliseksi ja pompottavan kiltin tuntuista aasialaista, joka oikeasti saattaa olla takaapäin "laukeava" eli turpaan tulee just matkan lopussa, ah niin mitättömästä syystä, kuin kiitoksen sanomatta jättäminen tai ystävällinen kohtelu. Tavallisia työläisiä kuunnellaan tuolla maailmalla. Jos duunarina kerrot esim. epähuomiossa jollekin kaverillesi jostakin tälläsestä örvelö humalaisesta, niin auta armias, silloin vankilakin saattaa tuntua kivalta paikalta elää. Suomalaiset kyllä elävät lintukodossa. Mokia saa tehdä, mutta niistä kyllä huomautetaan. Sitten voit taas jatkaa mokimista. ... Mutta tuolla maailmalla. Lord help us. Jos duunarina teet mokan jonkun suurin diilin (tai jossain hulluissa tapauksissa pienenkin) takia, esim. ravintola-asiakkaalle tai taloudessa, niin sä oot tn. pihalla saman päivän aikana. ... et sellanen oikeusturva. I am not kidding. Eikä tässä vielä kaikki (kuten sanottu). Aasiassa tää ei välttämättä tarkota välitöntä kuolemaa, mutta jos jostain syystä samalla menetät perheesi luottamuksen, niin silloin tn. joudut ns. pihalle yhteiskunnasta. (I am not kidding). Ja ah kammottavuus, koska ne Aasiassa haluavat "matkia" menestyviä ihmisiä lännessä, niin ne... myös matkivat että pahat ihmiset ovat kurkureita ja avuttomia. Jotkut kulkurit joutuvat taivas-alle ja puutteeseen ja halveksituksi. Ei edes poliisi korjaa heitä putkaan, sillä poliisit "tietävät", että nämä kurkurit vedättävät "verorahoja". Toisaalta voidaan kysyä, ovatko nämä kulkurit ylpeitä? Jotkut on, jotkut todellakaan ei ole. Mielestäni siis Suomessa saa paapoa. Kiitos länsi. Kiitos.

 

Oikeastaan en voi koskaan ymmrärtää täysin maailmaa. Aina syntyy uusia lapsia. Aina tulee uutta elinvoimaa. Sitä ei voi koskaan hahmottaa loogisesti. Rakastan sitä osaa, joka minulle on suotu. Toivon jotain lohkoa toisaalla jossa voisin leikkiä yhdessä valojen kehdossa, mutta vaivoin saan pitää itseni ilkunnalta. Ehkä se tekee hyvää? Voin vain ajatella ymmärtäväni itseni. Joskus sekin on liikaa. Välillä ajattelen, että...

...kaikki ihmiset vaikuttavat toisiin ihmisiin, vaikka he eivät tuota kirjallista tai muuta selkää taiteellista tuotosta. Olemus ja liike, vaikka seinien takana, tuottaa värähtelyitä, joiden impaktia on vaikea mitoittaa. Miksi kategorisoimme ihmisiä, miksi laitamme ihmisiä vankilaan, miksi tapamme ihmisiä? Riistäjät eivät ole usein niitä, joita luuleme riistäjiksi, vaan me jotka määrittelemme ne siksi.

Kiireessä menetät sen mikä on tärkeää elämässä. Seeproilla ei ole kiirettä. Nillä ei ole myös stressioireita. Tehdäänkö tekemisen vuoksi, vai rahan, vai pakon, vai muuta? Tärkeys kiireydestä? Kiire on paljon pahempi, kuin ebola, ja silti siitä puhutaan vähemmän. Kiire kumpuaa sisäisten ja ulkoisten yllyttämien valmiiksisaamisen tarpeiden luomista kokemuksista. Elämän ja kauniiden asioiden kokeminen ei ole mahdollista kiireessä (myös psykologisesti totta, sillä nauttiaksesi syömisestä, sinun on kiinnitettävä siihen huomiota -Kahneman.) Uskon ja taitaan pahin vihollinen on kiire. Suomessa kumpaakin aliarvioidaan, näin ollen Suomalaisilla on kiire. Kuitenkin moni kovankin tieteen tulos perustuu siihen uskoon, että näennäisen näkymätön työ tällä hetkellä tuottaa tulevaisuudessa hedelmää. Kiire ei voi olla hyvästä myös tieteellekkään, mutta ehkä se pätee copy-paste-standardi cash-in insinööri/lääkäri -maailmassa? Se, että asiat tehdään tehokkaammin (esim. kiireessä), ei tarkoita sitä, että ne olisivat paremmin tai laadukkaammin tehtyjä. Päinvastoin. Kiire on mielentila. Monilla on kiire päästä taloudellisesti omavaraisiksi. Ymmärrettävää, mutta jos olet kytköksissä muihin (esim. yritykseen), niin teknisesti ottaen et ole silloinkaan taloudellisesti omavarainen. Ehkä yritysmiljonäärit ja lottovoittajat tai muut jollain spedeilyllä rikastuneet ovat sitä? Väärin. Kukaan ei ole saareke nykyään, paitsi kuolleena, mikä on kuin synti. Ipso facto.

10.1.2015 Katsoessani Japanilaista jääkarhu luontodokumenttia (2015)

Jääkarhu-urokset taistelee, muttei tapa toisiaan. Luonto ei tapa. Ihminen tappaa. Ihminen ei ole luontoa. Miksi? Ensin lokakuussa  asennettiin kamera puolinukutettuun jääkarhuun. Myöhemmin jääkarhu näki ihmisen ja koiran olevan samassa "aitauksessa". Jääkarhu tuli myöhemmin koirien avoimeen tarhaukseen ja vain istahti keskelle sitä koirien ulvoessa pelokkaasti. Huom. se ei tappanut ketään, vaan nukkuin päivän ja sitten käveli pois. Se siis tiesi/aisti ihmisen olevan suurempi kuin hän ja kunnioitti sen reviiriä (omaa elämää) ja elämän jatkumista olemalla tappamatta koiria. 

Myös persepääapinat taistelevat toisiaan vastaan, muttei tapa. Ihmiset tappaa tai kohtelee sanoillaan vääriin "teritoriosta". Miksi? Jos hai yms. tappaa ihmisen, niin onko siihen 'luonnotanta' syytä? Ihmsien synti? Ylpeys? Voiko eläin tietää tämän (esim. Jumalan ohjastamana)?

Tutki luontokertomuksia ja tapahtumia ja luontoa kokeineita / niihin kaatuneita ihmisiä. No, kaikki ovat epäpuhtaita, mutta miksi jotkut ihmiset pelastetaan delfiinien tai valaiden toimesta (Joona)? Ryhävalaat nahistelee vain ilosta ja rakkaudesta (ei territoriosta ja naisesta, ok, joku sen siittää, mutta niille nahistelu yms. on ihan sama kuin erektio yms muut ruumiin toiminnat, kuten delfiinit tekee voltteja taivaaseen vedestä. Miksei ihminen tee näin aidosti? Synti?

 

23.12.2014

Venäläiset (sotajoukot) muuten harrastavat perus koulukiusaamistaktiikkaa: eka tehdään puolitietoisesti pahaa ja sitten kerrotaan aivan toista tarkastajalle/kansalle tai korjataan nopeasti epämääräsyydet, ah niin yksinkertaista. :) Auta armias, jos joku todistettavasti hyökkää Venäjään. Ei muuten kestä pitkään, niin tulee fyysinen vastine, kuten esim. This is Finland (kävijämäärä todistaa tämän todeksi)-> Sorry. Hah. I will shoot you in your head, two times. Hah hah haaaaaa aa, eli jee jee. :) Just kidding you see

 

M. Kiikeri ja P.Ylikoski, 2011:

"Arkiajattelussa (myös tieteellisessä arkiajattelussa) emme normaalisti katso, että todet tai järkevät uskomukset kaipaavat selitystä. Oletamme, että uskomuksen totuus tai järkevyys sinänsä riittää selittämään, miksi henkilö tuohon väittämään uskoo. Sen sijaan pyrimme usein selittämään, miksi muut (oma huomio; olenko muuten itse väärässä?!?) ovat kansamme eri mieltä tai miksi he uskovat epätosina tai järjettömina pitämiämme asioita. Tällöin haluamme tietää, mikä on syynä siihen, että nämä ihmiset eivät usko asioita, joita itse pidämme tosina tai järkevinä. Etsimme vikaa heidän puutteellisista taustatiedoistaan, tiedollisista kyvyistään, tarkkaavaisuutensa suuntautumisesta tai päämääristään. Joskus selitys löytyy siitä, että olemme tehneet itse jonkin päättelyvirheen (wups, sorry) tai meiltä puuttuu jokin tärkeä taustatieto (mikähän se mahtaisi olla?). Joka tapauksessa asetelma selityksen etsimisessä on asymmetrinen: pyrimme selittämän poikkeamia oikeana pidetystä näkemyksestä. Sen sijaan oikeana pitämämme näkemyksen hyväksyminen ei kaipaa selitystä lainkaan (öhöm..). -> Tieteentutkijan näkökulmasta tämä epäsymmetrinen kysymyksenasettelu on harhaanjohtava. Jos pidämme kiinni arkiajattelua luonnehtivasta "tiedon käyttäjän näkökulmasta", ryhdymme helposti selittämään, miksi muut ovat väärässä tai miksi edeltäjämme eivät tajunneet sitä, mitä me ymmärrämme (eli menikö mulla överiks?). Vastaavasti oletamme, ettei meidän tarvitse hakea selitystä oikeina tai järkevinä pitämillemme uskomuksille. Niiden järkevyys riittää niiden selitykseksi (öhöm..)."

In social psychology, the fundamental attribution error, also known as correspondence bias or attribution effect, describes the tendency to over-value dispositional or personality-based explanations for the observed behaviors of others while under-valuing situational explanations for those behaviors. The fundamental attribution error is most visible when people explain the behavior of others. It does not explain interpretations of one's own behavior - where situational factors are often taken into consideration. This discrepancy is called the actor-observer bias. (Fundamental Attribution Error, Wikipedia 24.05.2010). "Miksiköhän tuo tyyppi käyttäytyi kuin simpanssi? Sen kotikasvatuksessa täytyy olla jotain pielessä..." Väärin, ko. henkilö ehkä yritti olla ystävällinen kadulla makaavalle ystävälleen, mutta kääntyessään huomaamatta törmäsi takaa tulevaan uranaiseen, joka kirkuen raivosi vihaansa oudolta näyttävään räppääjään, mutta vahinko oli jo tapahtunut, uraohjus ei päässyt työhönsä tasan kello 7.30. Uranainen syytti työkahvilassa nuorison moraalin laskua huolissaan... Kun kaksi kulttuuria törmäävät kaupungissa tai muualla toisiinsa on hyvä aina muistaa: asiat tappelevat, eivätkä ihmiset. Jos haluat tapella, niin ala ottaa Karatetunteja! No itsepuolustus on omalukunsa, mutta jos käyttää maalaisjärkeä ja kulkee valoisan aikaan yhdessä ns. hyvien ihmisten kanssa, niin ehkä itsepuolustusta ei hirveästi tarvitsekaan? ;)

Eli se on loppu nyt. Valitettavasti monet tieteen alat tulevat päättymään (esim. evoluutiopsykologia, aivojen tutkimus "sielun" löytämiseksi, ...). Tämä on se yhdistävä teoreema... darn.. aika ryhtyä käytännön hommiin! Esim. rakennustyömieheksi tai politiikoksi, mutta hmm.. eihän se ole käytännön homma? Ei niin, mutta... you get the point. Joidenkin seurakuntien pastorit (esim. Taivallahdessa) kuvittelevat osaavansa kaiken ja eivät ota huomioon maallikko-pron (esim. muusikko) huomioita asioiden hoidosta, joita he luulevat osaavat paremmin, vain sillä perusteella, koska he mukamas tietävät asiat paremmin luettuaan hätäsesti jotain esim. wikipeidasta. Tämä on harha ja johtaa toisten työntekijöiden ja elämän poistamiseen ja lopuksi on jäljellä pari nysväävää pastoria jossain viraston takahikiän perässä. Good God. Kommunikaatiota, elävyyttä ja aitoa toiminnallisuutta mahdollistaen myös toisten mielipiteet ja toiminnan (meni syteen tai saveen) ON mahdollistettava. Otherwise the angel of true darkness will wipe out the idiotic hypochracy immidiatly out of the faces of those ridicilous bastards!!

Elämän tarkoitus on siis eläminen sen antajan mukaan tai miten vaan, ei niinkään ns. täydellinen/hyvä/hyvin eläminen. Ah! :) Koska Jeesus tuli syntisten luo ja muutti veden viiniksi (who cares really how?) ;) ... 

 

 

Se, joka löytää vastauksen, on iloinen!

Haluan toimia oikein. Tavallaan niin kuin ”kunnon” kristitty toimisi. Haluan asettaa päämääräni sellaiseksi, että sen kohde olisi viisas ja järkevä. Miten siis menettelen?

Tietenkin ensimmäiseksi lähden etsimään vastaustani raamatusta ja evankeliumeista. Löydän sieltä kohdan Matteuksen evankeliumin 6 luvusta jakeet 25-34. Niistä edelleen jae 33: ”Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin”. Viimeiseksi mainittu ”kaikki tämäkin” löytyy aikaisemmista jakeista.

Tämän jälkeen selvitän mitä tarkoittavat Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskas tahto, sekä aina pidän niiden sisällön mielessä sekä toteutan niitä elämässäni ja saan ”kaiken tämänkin”. Jumalan tahdon merkityksen löysin aika nopeasti. Se tarkoittaa laupeutta ja rakkautta sekä armoa.  Jumalan valtakunnan sisällöstä en ole varma. Raamatussa on sanottu mm. (Matt. 18:2-6) ”Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaiseksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähimmistä, jotka uskovat minuun...”. Jeesus edelleen jatkaa (Matt. 19:23-26): Silloin Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Totisesti: rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. Minä sanon teille: helpompi on kamelin mennä neulansilmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.” Kun opetuslapset kuulivat tämän, he olivat ihmeissään ja kysyivät: ”Kuka sitten voi pelastua?” Jeesus katsoi heihin ja sanoi: ”Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle kaikki on mahdollista”.

Aikaisemmin Jeesus oli kertonut tarinan taivasten valtakunnasta, jota voidaan verrata kuninkaan vaatimukseen palvelijoiltaan (Matt. 18:23-35). Se päättyi lohduttomasti (34-35): ”Vihoissaan kuningas pani palvelijansa ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi koko velan. Näin tekee minun taivaallinen Isänikin teille, jos te ette kaikesta sydämestä anna kukin veljellenne anteeksi.”

Tässä vaiheessa minä voisin ajatella... jaahas, eihän minulla ole pienintäkään mahdollisuutta päästä tähän ”Jumalan valtakuntaan”, todennäköisesti käy vain huonosti.

Eli siis jos haluan toimia oikein minun pitäisi olla seuraavaa (tai ainakin muistaa niiden käsitteet):

a)      Rakastaa, olla laupias sekä armahtaa

ja

b)      Olla kuin lapsi, oikeasti köyhä ja reilu

Jos haluan toimia oikein, niin tarvitseeko tietää näiden merkitys koko ajan (ja toteuttaa niiden sisältöä)? Vastaus on kuitenkin entistä hämmästyttävämpi, nimittäin ei. Tämä siksi, koska Jeesus Kristus (Jumalan ainoa poika) kuoli ristillä syntieni puolesta, (johon kuuluu se, etten voi toteuttaa kohtaa a) ja b) jatkuvatoimisesti.) Tämän takia Jeesus on myös sanonut: minä olen tie, totuus ja elämä. Se, että saan rikkomukseni Jumalan tahtoa vastaan (ts. syntiä, eli sitä, etten tee kuin hän sanoo laissaan (10 käskyä), joka kumpuaa hänen hengestään virtana jokaiselle ihmiselle niin kuin yllättävät tekstiviestit) Jeesuksen Kristuksen kautta tarkoittaa sitä, että olen vapaa olla oma itseni. Jumala siis näkee minut täydellisenä ja toteutan kaikki ehdot taivasten valtakuntaan (ks. kaikki vertaukset taivasten valtakunnasta, edellä mainitut ja mm. myös viisaat ja tyhmät morsiusneidot ja palvelijalle uskotut rahat (Matt. 25) etc.). Huokaisen nyt helpotuksesta, kun tajuan, että Jeesus viljelee vitsejä tai ts. oman logiikkansa analogioita, joiden takana piilee totuus. Voin siis kohottaa siipeni ja tietää sen, että saan vapahtajaltani todellisen elämän ja ”kaiken tämänkin” ilman rasittavia kikkailuja. Minkä muun takia Jeesus sanoisi (Matt 6:34): ”Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet”. Kun nyt sitten alan toimia kuten ”kunnon” kristitty ei minun tarvitse murehtia suuntaan tai toiseen, sillä olen vapaa (Kiitos Jeesuksen!). Jos en olisi vapaa niin en voisi huoletta luottaa edelliseen, vaan jossain ns. leikkaisi kiinni ja olisin oikein elämisen orja (ks. Luuk 16:16-17) ja mahdollisesti myös ehdollistaisin lähimmäisiäni johonkin oppisysteemiini. Lähetyskäskykin muodostuisi pakon omaiseksi hokemaksi päässäni ja kun sitä jauhaisin sekä meditoisin sen toteuttamisesta elämässäni, niin kaikki se vapaus sisälläni olisi kuin ontto muisto.

Löysin vielä yhden kohdan Jumalan valtakunnasta... siinä sanotaan, että Jumalan valtakunta on keskellänne (Luuk 17: 20-21). Se on mahdollista siten, että tämän kuninkaan on oltava läsnä olevana hallitsijana siinä maassa, jota hän hallitsee. Edellisessä tekstissä käsiteltiin Isää ja Poikaa, mutta Pyhä Henki jäi mainitsematta. Pyhä Henki on se läsnä olo, joka tekee Jumalan valtakunnan hallitsemisen mahdolliseksi. Hallitseminen ei ole oikein sopiva sana. Sanoisin pikemminkin laupeuden osoittamisen tai anteliaisuuden. Vähän niin kuin antaisi lahjoja kuten Joulupukki. No, ei tämä maailmamme mikään paratiisi ole, mutta voihan sitä aina leikkiä paratiisia.

..ja sitten katso nyt Youtubesta: "Enrique Iglesias - Bailando (Español) ft. Descemer Bueno, Gente De Zona" tai muuta iloa... 

--super fart-- Got it? Jeesuksen Kristuksen Pyhä voima on Laupeus.

Härkä, kotka, leijona ja ihminen, joilla oli siivet. Monod, Wyman ja Changeux -malli.

 

Jumala on ääretön, maailman kaikkeus ääreellinen; olkoon tämä "tosi", ellei muuta väitetä/osoiteta todeksi.

Ateismi ja/tai usko antavat tietyn varmuuden elämään, mutta milloin ne ovat kummatkin väärässä? Mikä meno, mikä boogie.

 

 

 

Viimeistelemättömiä juttuja

...radiohiiliajoitus menetelmän pätevyydestä...

...jos teoriani ei pidä paikkaansa, niin valon tai massan täytyy kulkea, joko a) nopeammin tai b) hitaammin tietyissä systeemeissä tietyin ehdoin...

...näillä tiedoilla pystyy helposti kehkeyttämään "atomiaseen" yms., käyttämättä edes uraania... ;) _siis anyone who believes in Jesus per se without effort_ ja sitten vaan Nokian pääkonttoria purkamaan.. heh helposti! ;) klo 16:07, 26.11.2014 ;) just kidding :)

...eli kaikki pystyvät tuhoamaan koko maailman tai itsensä silmän räpäyksessä... ...I not kidding... heh

...rakentamani järjestelmä poikkeaa... ...siitä johtuvat ristiriitaisuudet kirjallisuusviitteisiin...

...valon ns. hitaus ja teleportaatio eivät kerro tästäkään mitään sen parempaa... 

...sama "katkaisu" taajuus ei ole se, mitä se on artikkeleissa...

...jos monimutkaisesta eliöstä, kuten ihmisestä, lähtee lämpömäärä q/t ja niiden summasta Q tulee ajan x (esim. 1000 a) aikana tapahtunut lämpövuo olemaan Qx, minkä pitäisi olla Qx/l, (l havaintoihin perustava jakokerroin) jotta ympäristön lämpötilan vaikutus ja muutos vastaisivat (ja saataisiin) tämän hetkisen monimutkaisen eliön todellista/nen lämpötila/a...

...tiettyjen spesifisten mikrotason tapausten pätemättömyys ei voi johtaa makrotason pätevyyteen ellei...

 

Ainainen epävarmuus jäähileiden ydintymisessä luo varmuuden sille mikä on totta, ja mikä ei. Jos kaikki on epävarmaa. Niin eikö se logiikassa vastaa sitä, että mikään ei ole totta, myös päätelmäni siitä, että mikään ei ole totta? (Universumin sattumanvaraisuudesta, randomit kaukaisen ajan (ei koskaan todella varmasti oikeasti todistettavat) sähkömagneettisetfluktuaatiot ja ydintymiset, jotka meidät 'synnyttivät', ja miksi ymmärrän tämän? Edelleen sattumaa? Loogista? Eikö? Kas kummaa. Jos tämä randomi matikka, logiikka ja kieli ovat totta, niin eikö silloin totta ole myös ymmärrys? Silloinhan ei olisi oikeutettua oman argumentaationsa nojalla väittää todeksi sellaista, mikä ei ole totta? Ja miten tämä on mahdollista? Ipso facto, jos on sana, niin on totuus, ja epäileväisyys per se (kuin cognito ergo sum) tekee todeksi uskon, vaiko? ;) jos ei aina tosi, niiin silloin epätosi (esim. Jumala), mutta valitettavasti logiikassa on myös 'käänteisinduktio', ;) öö eli sirkulatiivinen päättely, mikä lienee kielensä perusteella sama kuin reduktionistinen ateismievoluutiorandomkosminenkehityspallukka -teoria? Jännää. What makes funny, funny? ;)

Miten voidaan aukollisesti teoriast tehdä aukoton? Ihminen lienee osa luontoa, mutta jos se toimii sen mukaisesti, niin silloin kaikki on peliteoreettisesti kaikissa "kovissa" tilanteissa ennustettavissa. Jos näin on, niin silloin ihmisen on toimittava kuin eläimet, eli kosto, hyökkäys ja puolustus sekä omanedunmukainen yhteistyö on aina suotavaa! :)

Eli siis kuten tässäkin (em. kehityspallukkatoria ja em. aina oman määritelmänsä nojalla aukollinen evoluutioteoria, sekä oma kirjoitustynkäni), jos määritelmä on sattumanvarainen, niin eikö silloin päätelmäkin ole sitä? ;)

 


 

...spesifisten "sytykkeiden" määrän johtumisen summa/havainnot ei vastaa kirjallisuusviitteitä...

...kommunistien 100 v.:n aikana keräämät galleriat... 

...teoriani epäileväisten ihmisten tieteellinen kumous/talkoot...

...vaapaehtoinen akateeminen lähetystyö...

...one should not expect anyone to beheave normally in unusual situations...

...trataglian säkeet ja kaava... ...ken on kaikkein symmetrisin? (omalisäys: miksi tämmöstä edes kysytään??, halutaan olla fiinejä, häh!)... ...älä ikinä unohda tätä yhtälöidesi keskellä... ...tulitikkuongelma... (Yhtälö jota ei voinut ratkaista, M.Livio)

...Pegasus ja komeetat... (Tähtitaivas, Markus Hotakainen)...

Äärettömän voiman eli ”Jumalan todistaminen”. Lähetään sellaisesta perusajatuksesta liikkeelle, että aika (kokonaisaika ) voi olla nolla, jossain avaruuden pisteessä (esim. ennen/aikana/jälkeen alkurähähdyksen; jälkeen: mustat aukot, ajan käsittäminen kokonaisentropian kasvuna ja rinnakkaisulottuvaisuudet, jossa on eri ”aika-käsitys” tms.). Matkan yhtälöstä (s=v*t) johdettuna  missä on kokonaismatka ja  se nopeus, mitä aika voi saavuttaa. Kokonaismatka ei voi reaaliobservaation mukaan nolla nolla, mutta epäreaalisen pistemäisen vektoriesityksen mukaan kyllä. Kuitenkin todennäköisempää on ääretön nopeus, koska sitähän ei voi havaita(vrt. teräsmies/ihmenainen/näkymätön mies-vitsi). Kiihtyvyys määritellään a=(v-v0)/t, tässä ei ole väliä onko t=0, silloinkin tulee tarvittava ääretön kiihtyvyys. Nopeus oli jo määrätty äärettömäksi. No, sijoitetaan ääretön nopeus voiman f=m*a lausekkeeseen ja nähdään, että a=f/m. Massa ei ole nolla, sillä reaalisesti observoimme massaa, mutta miten observoit ääretöntä voimaa? Niin.. eli ääretön voima siis Jumalan rakkaus on olemassa. ;) (PSD-analyysissa on sanottu myös: "if the supply is allowed to operate for an infinite amount of time, it will deliver an infinite amount of energy" eli Jeesuksen vettä tulee loputtomasti).  Saateenkaari ja Nooan arkki jo kertoivat tästä.                  

Lisähuomio: Jos ei ole nolla aikaa, niin piste on tuskin piste. On olemassa jonkinlainen matka ja nopeus(energia). Tosin täytyy olla voima, joka pidättelee ajan pysähtyväisyyden ja tekee siitä kontinuumin. Tämän voiman täytyy olla ääretön voima, edelleen jos sitä ei olisi, ajan arvo hajoaisi ja ns. aikaa ei olisi ollenkaan. Muuta: Jumala (muk. lukien Jeesus ja ...) ei tarvitse todistelua, sillä hän(3) todistaa itse itsestään kun sen aika tulee, jos tulee.   (~2003, P.T.)

Mahdottoman osoittaminen todeksi pitäisi olla totta tieteessä. Tietenkin sen mahdottoman voi myös poisosoittaa (l. falsifoida), mutta se on yleensä tapana tieteessä, joten tieteenkin mielestä siis epäasiallista. Eikö? ;)

Lainaukset:

Aikaisempien tieteellisten tulosten kumoaminen kuuluu tärkeänä osana tieteeseen. (s.14, Tiedekirja,  M. Kiikeri ja Petri Ylikoski) & Eri aikoina ja eri yhteyksissä tiedettä on määritelty eri tavoin. Ja vielä: Yleinen määritelmä, joka kertoisi kaikkien tieteeksi kutsuttujen toimintojen yhteisen olemuksen, ei voi olla tieteentutkimuksen lähtökohta. (s.15 tiedekirja, M. Kiikeri ja P. Ylikoski) 

=> Tämä edellä mainittu todistus ei ole missään tapauksessa sitä, tietenkään. Heh. Mitä se sitten on? Kun heräät aamulla niin ymmärrätkö tämän sitten?

 

.... tähän jotain vaikka ao. tietojen falsifoitavuudesta ja syistä/seuraksista ja miksi ne valittiin... (2.10.2014)

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/09/140930212204.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/09/140930132726.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/09/140929154549.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141001184414.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/04/130418124905.htm

 

Tehdäänpäs pitkän matematiikan perusteista tuttu totuustaulu ja katsotaan mitä saadaan evoluutioteorian totuusarvoksi em. postulaateista. Tai sitten vaihtoehtoisesti käytetään em. lauselogiikan päätelmän ratkaisemiseksi Gentzenin systeemin päättelysääntöjä tai predikaattilogiikan päätelmiä S.K Miettisen kirjan Logiikan perusteet mukaisesti. (Epätäydellinen) induktio ≠ (Matemaattinen eli) täydellinen induktio (eli rekursio) siispä koska matemaattista induktiota ei voida soveltaa koskaan luonnon lakiin eli tässä evoluutioteoriaan johtaa se siihen, että evoluutioteoriaa ei voida sanoa koskaan varmasti todeksi. Jos evoluutio voidaan täten alla ja yllä olevin selvennyksin varmuudella osoittaa, että sitä ei voida koskaan osoittaa todeksi, niin eikö se käytännössä tarkoita sitä, että se ei ole totta? Jos pystyt osoittamaan tai päättelemään, että joku valehtelee sinulle kaupan teossa, mutta et tiedä sitä, ostatko ko. henkilöltä tuotteen? "The strength of Ehrenhaft's conviction, Siegert meant, had interfered with the normally playful attitude that scientists require, an ability to risk and respond in carrying forward their dissatisfactions. What makes a crackpot is not simply our prejudices, not necessarily the claim, but our recognition of the disruptive effects of author's conviction. For conviction tends to wipe out not only the dissatisfaction but also the playfulness, the combination of which produces such a powerful driving force in science. Conviction, Nietzshce said, is a greater enemy of truth than lies." (A clip from the chptr. 7 of The Great Equations. R.P. Crease) 

[tässä tapauksessa on tietenkin kysymys "evoluutiouskosta", pikemminkin kuin jostain muusta omasta mielestään oikean/pyhän (tiede/taide/juridisen/moraalisen) -lain kiinnipitämisestä, vaikka useat ovat eri mieltä]

Oh, about the atheists' fantasies, and convictions: ;) Hah!

Dirk Van Duppen
Extended evolutionary synthesis solves the paradox between altruism and natural selection Laland and colleagues argue that ‘living things co-construct and coevolve with their enviroments’ and they criticize that ‘standard evolutionary theory regarded inheritance mechanisms outside genes only as special cases; human culture being the prime example.’(1) I think that Tomasello’s comparative research of the behavior of human children and great apes provides empirical evidence for underpinning the assertions of Laland.(2) His research proves that humans have a super (compared with our closest related primates) prosocial instinct of being focused on eachother, of shared attention and shared intentionality and of a powerful urge to teach and to educate, in first instance by the mother, but also by allo- parents. These capacities form the basis of social learning and consequently of our intelligence and our capacity of cumulative cultural adaption and evolution. Because these characteristics are the most successful traits in natural selection in the Darwinistic sense, the human prosocial instinct can be unconditional (no kinship or reciprocity required) and yet strongly in accordance with natural selection. This causal relationship between the human prosocial instinct and his capacity for culture solves the paradox between (unconditional) altruism and natural selection. Human culture is the prime example of dialectical coevolution. Our prosocial properties are most likely selected, because our species is at birth the most immature, most vulnerable, most helpless and most dependent animal in the world. Therefore the human baby can only survive, grow and reproduce successful when nature selects strong prosocial interaction instincts, not only of the mother and the child,but also of allo-parents. Our vulnerability and dependence, at first sight disadvantageous properties in the process of natural selection, has made selecting the prosocial interaction instinct with our intelligence, just the most successful of all properties of the animal kingdom. Human culture is also not a special case of inheritance mechanism outside genes, but it is just overruling inheritance by genes. (1) Laland K. et al. Nature 514, 161-164 (2014) (2) Tomasello M. A Natural History of Human Thinking (Harvard Univ. Press, 2014)

;) hah haa, i(ch) could easily "kill" ah so many people, and feel happy! how? devilish? hih hoo.. Eli vanhassa testamentissa päitä lensi, niin että heilahti (ks. Tuomarien kirja ja Joosuan kirja), mutta onneksi nykyään eletään uuden testamentin mukaan.. (vai eletäänkö?, häh, siis häh? _do you get it_..._ please do so_)

Jesus <=> Love <=> Law, eli yksikään piirto EI häviä: älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, älä riistä toiselta, kunnioita isääsi ja äitiäsi (onnistuu vain Jeesuksen sielun sydämmeen kirjoitetussa laissa, joka heijastelee oikeutena todellisuuteen) (Matt 15:20 ja Apt 3:11-25). Ne valtakunnat ja valtiot, jotka eivät noudata näitä, niin... heh. Sorry. Maybe repetence and not giving death sentences will assist... that kindom to hold...

 

Teoriastani yleisesti

Summa summarum teorian alkupuhe:

-Tähän kohtaan jotain perus-matemaattistatekstiä ennen varsinaisen laskurutiinin esittämistä...-

 

Laskurutiinien selvittäminen

...työ ja virtuaalisen työn periaate... ...tasapainoyhtälöiden sovelluksia... ...yleistetty voiman ja vastavoiman laki...

...voimasysteemit... ...konservatiiviset systeemit ja potentiaalienergian periaate... (Statiikka, E.M. Salonen)

...ainevirtojen laskennasta... ...höyrytaulukoiden käyttö entalpioiden laskimiseen???...

Fourier sarja

...lineaarisen irreversiibelin termodynamiikan filosofiasta... ...tilastomatemaattisen termodynamiikan yleiset periaatteet...

...kolmas pääsääntö ja Nerstin lämpöteoreema... ...energiataseen differentiaaliesityksen ongelmat...

 

En tiedä, mutta toimisikohan Fogelholmin (1994) Energiatalous ja ympäristösuojelun kappaleen 5.3 savukaasujen puhdistus

evoluutioteorian toimimattomuuteen? Ajatellaan, että jos me koostumme partikkeleista tai planeetat muotoutuvat x vuoden kuluessa

siksi, niin eikö niitä samalla vastusta "kokonaisvastusvoima" Fd? Ottaen huomioon vapaan matkan tekijän (lambda) ja paineet ja lämpötilat,

niin eikö tästä hups heijakkaa päästänkin siihen, että jotain ei oikein toimi evoluutioteorian alkumetreillä, siis planeettojen muodostuksessa,

ja vielä pahinta, orgaanisten molekyylien kehityksessä vedessä? 5.3.2; partikkelin ollessa ulkoisen voiman, kuten gravitaation, hitaus - tai sähköisten voimien

vaikutuksessa partikkelin nopeus kuitenkin muuttuu. Mikäli partikkeli ei liiku tyhjiössä (kuten ipso facto se ei koskaan liikukkaan), 

vaikuttaa siihen aina vastusvoima Fd. Kuljetulle matkalle saadaan tietty muoto x=tVxo, ja kun tiedetään, että alkunopeus on valonnopeus, niin

tuleeko tälle "kokonaiskiukkasbulkille" joku ääretön tilavuus? Ei. Siis siten universumi ei ole ääretön tai valonnopeus oli alussa nopeampi tai hitaampi.

Ja toisaalta planeetat tai orgaaniset aineet ei noin vain aggregoidu keskenään sekä kehity symmetrisesti hyvin suurten keskinäisten erojen vallitessa. Ellei ole jotain

"sisäistä pahuutta" tai "vetovoimaa", joka ajaa ne toisiinsa. Ts. maailman "epätäydellisyys" johti monimuotoisuuteen. Näin ollen

epäsymmetriasta tuli symmetriaa ja toisinpäin. Kuitenkin nykyinen tavoittelu symmetriaan on turmiollinen ja pysyäyttävä ja perustuu

vain vallan ylläpitämiseen, sen vallan joka ei kuuntele ja rakenna. Toisaalta tarvitseekokaan? Epäsymmetriasta tulee symmetriaa! :)

Ja toisaalta tiedetään, että valo on aaltoa ja partikkelia (tämä on aina hieman hämännyt minua?), jos se on myös partikkeli, niin eikö

siihen päde Stokesin luku, eli se, joka esittää pysähtymismatkan suhteen karakteristiseen pituuteen L. (maailmankaikkeus?). 

Pieni Stokesin luku osoittaa, että partikkeli sopeutuu väliaineen liikkeseen nopeasti. Stokesin luvun lähestyessä nollaa partikkeli seuraa virtausta

täydellisesti (tekeekö valokin niin??, mitä jos tämä väliainen on pimeää energiaa tai muuta universumin skapadaa? eikö sillä ole merkitystä

valon siirtymään? ... on, kuten tiedämme, mutta voimmeko sen sanoa täältäkäsin mitaten? tadaa, emme tietenkään, samoin kuin

sinä et ole nyt täällä kuuntelemassa ajatuksiani!!) Stokesin lukua voidaan pitää partikkelin hitauden, inertian, mittana. Partikkelin liikkeen

dimensioton yhtälö (5.24) riippuu ainoastaan Stokesin luvusta!! Siis sama Stokesin luku kahden yhdenmuotoisen virtauksen välillä 

osoittaa liikeradan olevan samanlainen! Ja kun valosiirtymä on olemassa, niin... tadaa, what we have is a "new cosmic" intertia. Et siinäpä teillä miettimistä.

 

Ja kuten tästä kaikesta huomaamme, niin "humanismi, joka kaihtaa täsmällistä ajattelua, on barbariaa kulttuurin hahmossa! (Wright, Logiikka, filosofia ja kieli, s.25.)

14.4.2015, "How a Bacterial Cell Recognizes its Own DNA":

http://wis-wander.weizmann.ac.il/how-a-bacterial-cell-recognizes-its-own-dna#.VS0NGfmsWSp

 

...lämpötehojen ja lämpömäärien laskemisesta... ..."modernin" termodynamiikan tilasuurevalinnoista... (Termodynamiikan perusteet, M.J. Lampinen)

...tilastollisen mallin(mallien) epäpätevyyden(ksein) tulkinnan ongelmat... (Todennäköisyyslaskenta 1, P. Tuominen)

...Luku 4, usean muuttujan lineaarinen regressioanalyysi... ...odotusarvojen ryhmittely (omalisäys: ja sen ongelmat) (yksisuuntainen varianssianalyysi + kaksisuuntainen varianssianalyysi)...estimointi s.218... (Tilastollisen analyysin perusteet, Pertti Laininen)

 

Jos Diofanuksen yhtälöllä ax+bx=c on ratkaisu, niin ratkaisuja on ääretön määrä. Evoluution matemaattinen ja fysikaalinen sekä kemiallinen määrittäminen, mukaan lukien fossiilit

edellyttäisivät jatkuvien ehyiden ja ei-ehyiden ratkaisujen sarjaa, joka ei koskaan pysähdy omien energeettisten lakiensa mukaan ja näin ollen "tajuamaan ympäristöään", mikä

lienee edellytys kehitykselle? Siis evoluutioteoria matemaattiset ja kemialliset mallit eivät vastaa mitään Diofanuksen yhtälöä. Ts. ei ole ratkaisua, ja jos on, niin niitä EI OLE ääretön määrä, mikä

vaadittaisiin evoluutioteorian toimivuuteen. Jos olisi ääretön määrä ratkaisuja, niin minä varmaankin olisin just nyt joku Ikaros??? Ylpeys ja ymmärtämöttömyys mädäntävät. Eivätkä kehitä.

...deduktio/induktio + päättely-käyttätyminen (ongelmat formuloinnissa) lukumäärien jakaumien epäluotettavuus, kvantitatiivisten muuttujien yhteisjakauma/Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin... /linaarisen riippuvuuden voimakkuus, estimoinnin virhe... ...riippuvuuden voimakkuutta kuvaavia tunnuslukuja (mm. Cramer)/tilastollinen merkitsevyys/(khin-neliösuure-Fisherin tarkka testi...) (Johdatus tilastotieteeseen, Kuvailu, mallit ja päättely, M. Grönroos)

...autonomiset/motoriset toiminnot (suhteessa ajatteluun ja jatkuvaan liikkeeseen yhdistettynä kaikkeen siihen mitä tapahtuu ympärillä luonnossa)... ...sisäänhengitysilman lämpeneminen (ja sen vaikutus ns. evoluutioon...)... ...suuontelo, nielu ja ruokatorvi... ...ultraäänitutkimuksen epäspesifisyydestä... ionisoimaton säteily... ...liukoisuustulo... ...sydämmen tekemä työ... elektrokardiografia... ...sanallinen ja ei-sanallinen vuorovaikutus... POTILAAN ENSISIJAISUUS HOITOTILANTEESSA!!!? aivojen verenkierto/päänsärky => paineet ympäristöstä?? (lääkiksen sisäänpääsykirjasta Galenokseta hauskoja (ja ehkä kohta vakavia) otteita)

 

Evoluutioteorian soveltuvuuden pätevyydestä

Evoluutio toimii spesifisissä mikro ja suurten yksinkertaisten skenaarioiden tapauksissa, kuten saari tai tietty ihmisryhmä, mutta varsinaisissa makrotapauksissa se alkaa tökkiä. Saalis & saalistaja (Lotka-Volterra, (ks. alla oleva oulun yliopiston linkki)) mallin korjaavaa iteraatiotermiä ei saada riittävän tarkaksi suhteessa kehittyviin historiallispohjaisiin biologisiin ja vaihteleviin geologisiin tai atomaarisiin (tai tähtien välisiin) yhteyksiin ja havaintoihin. Ts. maailman sää (ja esim. miten lajit kehittyvät tai luonnonmullistukset) voidaan melko luotettavasti ennustaa noin kolmen päivän sisällä, mutta siitä eteenpäin se on melkein sokeaa uskoa siihen, että viimevuotiset keskiarvot pätisivät myös dynaamisen mallin (ks. dynaaminen malli nopeuttaa suunnittelua) tänäkin vuonna. Voiko tiedeusko (ks. tuomionpäivän matematiikkaa) pelastaa ihmisen esim. maanjäristykseltä, ydinsodalta tai galaksien välisen vuorovaikutuksen (tai ydinhiukkasten) rykelmän laajentumisen ehkäisyissä? Siis miten entropia ei olekaan määräävä tekijä?  

Edelliseen kirjoitukseen voitaneen taktisena vahvistuksena lisätä valon hajaantumistiheyden kokonaisfunktion (tälle termille löytyy eng. vastine/selvite, ts. ks. T. Engel ja P. Reid, Physical Chemistry sekä Bell's theory). Ts. eliöiden kehittymisen vaihtelun muutoksen funktion kokonaisdifferentiaalissa on selkeitä ristiriitaisuuksia ihan "basic"/maalaisjärjellä tehtyihin havaintoihin ja tekemiini tieteelliseksi harjoitustyökseni (ts. diplomi-työssäni "kaasun kehitys lyijyanodeilla") tehtyihin tuloksiin nähden. Ko. kemiallisten reaktioiden ns. tasanne vaihe (PSD-diagrammissa) ei stabiloidu riittävän tehokkaasti perusprosessissa. Tämä havainto päti kaikkiin tieteellisiin mittaustuloksiini lyijyanodeissa... 

Bell's theory, Dynaaminen malli, Physical Chemistry, saalis-saalistaja -malli, tuomionpäivän matematiikkaa (not true, of course) 

Tähän liittyy peliteoriaa:

Game theory seldom deals with games that people actually play, such as Chess or Poker. Instead, simplified, abstract situations similar to those that arise during real games are studied: there are two or more players that have different options at each turn. The payoff for each player is determined by the choices that all players make, often independently.
A classical example for the simplest type of games, two-player zero-sum games, is rock-paper-scissors. Here players have the same choices in each round, decisions are make simultaneously and independently, and one player's gain is the other player's loss - hence the name zero-sum game.
A mathematical analysis shows that, against a rational opponent, there is no better way of playing than to choose rock, paper, and scissors at random with a probability of 1/3 each. The rational opponent will do likewise. John von Neumann showed in a ground breaking analysis that such an equilibrium of strategies exists for each two-person ZSG, in which no player can improve his expected payoff by unilaterally deviating from his strategy while the other player sticks to his. Often a so-called mixed strategy, in which some of the available options are chosen at random with given probabilities, turns out to be optimal.
This is one of the crucial points of game theory: each player wants to maximize a function that depends on quantities outside of his direct influence, which can, however, change in response to his actions - namely, the strategy of his opponents.
Things get more complicated if the assumption of a zero-sum game is dropped, and each player has his own payoff matrix. One infamous example is the "Prisoner's Dilemma": both players have the options of "cooperation" or "defection". If both cooperate, both share a given payoff. If both defect, they get a smaller, but not catastrophic payoff. However, if one offers cooperation while the other defects, the defector gets the maximum payoff, while the cooperator pays dearly. The sobering analysis shows that if the game is played only once, there is only one rational action - defect, betray, cheat. Cooperation can only arise if the game is repeated several times.
Many analogies to the prisoner's dilemma can be found in everyday life: pay for the ticket or steal a ride? If everyone stole a ride, there would be no more public transportation. Governments during the cold war had to think about the prisoner's dilemma as well: should one start a war that brings high losses, or wait and hope that the opponent does launch a surprise attack that would cost even more dearly?
In biology, game theory has revealed interesting aspects of evolution. For example, why do trees have such high stems? Wouldn't it be more economic if all agreed on a smaller height and saved the material necessary for growing so tall? Indeed it would, but if a mutant tree develops a higher stem than its competitors, it gains an advantage that enables it to have more offspring - which carry the "high stem"-gene.
Ways of behavior can therefore only exist for long times (be evolutionarily stable) if deviating behavior gives no advantages in the given environment. This kind of analysis has been applied to may aspects of human behavior (from mating to warfare) and gives many insights into why seemingly irrational behavior can pay off in the long term. 

...Huomaa tämä kohta edellisestä tekstistä (joka on osittain wikipediasta):

"However, if one offers cooperation while the other defects, the defector gets the maximum payoff, while the cooperator pays dearly. The sobering analysis shows that if the game is played only once, there is only one rational action - defect, betray, cheat. Cooperation can only arise if the game is repeated several times."

...ja Antti Heikkilän kirjoittamana (Siunattu Kipu) Nykyajan elämä perustuu narsismiin, joka välttää konflikteja ja kipuja ja pyrkii hakemaan lyhytaikaista nautintoa hyväksikäyttämällä muita.

=>Ihminen ja luonto siis normaalisti huijaa/etsii helppoja ratkaisuja, jolloin se ei koskaan pysty parantumaan itsessään, eli on aina lähellä kuolemaa. Näin ollen esimerkiksi Suomen yksinäisyys, masentuneisuus ja työkyvyttömyys/työttömyys on suoraan kytköksissä tähän ns. sinisilmäisten ihmisten hyväksikäyttämiseen, kuitenkin on havaittu, että se "payoff", mitä tästä ns. hyväksikäyttämisestä ei ole palvellut/auttanut optimaalisesti sekä riistäjää, eikä riistettävää. Ainoa ns. kestävä kehitys tulee, jos riistettävä auliisti antaa kaiken pois ja antaa ikään kuin itsestään anteeksi riistäjilleen, uudestaan ja uudestaan, jotka saavat toiminnastaan suuren siunauksen ja ovat näin ollen valmiit työskentelämään riistettävänsä kanssa (jos ikään kuin ymmärtävät syntisyydensä), mistä syntyy uutta elämään. Kuitenkaan tämä vapaaehtoinen antaminen ja vuorovaikutus ei tule luonnostaan eli kaikki on ns. turmion lain alla ilman ns. taivaallista armahdusta (ns. siksi, koska siihen ei voi kukaan vaikuttaa itsestään). Tätäen ns. yliluonnollinen (eli Jeesus) on luonnollista, koska me olemme olemassa ja sinä ymmärrät tätä tekstiä (on kirjoitettu: vaikka veljesi seitsemästi rikkoisi sinua vastaan...->77x). Loogista? Ja kääntäen, jos se ei ole loogista, niin miten talouden ja tieteen kehitys on mahdollista? Omatoimisuudellako? Mikäli se on luonnonvaraisesti mahdollista (vrt. Lotka-Volterra -malli), niin miksi kuitenkin on kehitystä kaiken valmistumisen jälkeen? Ja toisaalta "In a real-world application, one would typically average this single-measurement PSD over several repetitions of the measurement to obtain a more accurate estimate of the theoretical PSD of the physical process underlying the individual measurements.(ks. työni kaasunkehitys lyijyanodeilla" Kehittyykö luonto vapaaehtoisesti vai impulsiivisesti? Ymmärrätkö sinä tätä tekstiä? Jos kyllä, niin I rest my case. Amen. Eli evankeliumi on koko maailmaa ylläpitävä ja vapauttava voima aina sen julistamisesta lähtien, ja muut ylläpitävät asiat ovat jotain..., äh, päättele itse, voit katsoa vaikka googlesta! Heh ;)

[hmm... onkohan moni tässä maailmassa yhdistänyt matematiikan ja evankeliumin? ;) Ei varmaankaan. Pauli Tikka "teki sen". Halleluujaa.] ..ja sitten vettä päälle!  => se olis sit siinä, kiitos! Armosta elämään. Katoamaton on pukeutunut katoamattomaan. Öljyä päälle. Teot on sallittuja, mutta niillä ei pidä kerskailla, sillä elämme tässä katoavassa maailmassa näine ruumiittemme kanssa. Elämä on siis lahja. Roiskuu ja sataa. Aina paistaa. Uudestisyntyminen, mutta jotkut pyrkivät väkisin tunkeutumaan taivasten valtakuntaan, ISIS? He hee... heh :) 12 X 6000 (72 000) enkeliä olisi voinut auttaa Jeesusta (eli enkeleitä on) jos hän olisi halunnut olla kuolematta, mutta ei, heh. Ja siksi mäkin elän. Sorry. You will "die" too if you do not believe in Jesus. Mutta, Jumala ei ole kuolleiden, vaan elävien Jumala (ks. evankeliumit).

Mistä tulee terrorismi, niin kuin oikeasti? Jos kilttejä ja auliita "potkitaan" päähän tarpeeksi pitkään (ihmisten ja/tai elämän taholta, nimittäin ei aina tanssita ruusuilla) ja ollaan huomioimatta (kuten Suomen työhaussa), niin he kokevat, että ainoa tapa tulla kuuluksi on tehdä jotain järjetöntä (tappaa muita tai itsensä, esim. ryyppäämällä). Sitten onkin helppo syyttää vielä lisää tällästä hullua (jälkeenpäin), että "miksi teit sen". Auta armias. Yhteiskunta ei keskustele pelkästään verotuksen helpottamisella. Silmiin katsominen pitäisi olla helpompaa. Jos halutaan kitkeä terrorismi, niin tulisi poistaa ylpeys... eihän tämä minuun mitenkään liity? Eihän? Se oli nyt vaan sellanen pikkujuttu... enhän minä tarkoittanut pahaa sanoessani, tehdessäni (sitä/sun tätä) (ehkä et, mutta kuolleena ei/et voi elää? Olet nyt kuollut.). Jotkut ovat herkillä. Olen nähnhyt ja kokenut monenlaisia maanikkoja täällä pääkaupunkiseudulla (ja en vain puhu perheestäni). Varpaillaan olo ei ole hyve. Hullun, talouden vaatimuksen kokevan ja taiteellisen ylpeys ajaa hänet ansaan... omaan itsenäiseen illuusioonsa, josta hän ei tule sinua vastaan. Miksi et tule minua vastaan? Terrorismi on kuin auto-onnettomuus. Kukaan ei sitä halua, mutta jos ei ajeta varovasti toisten kanssa (tai selkestäi huomioida toisen asemaa, riippumatta hänen näennäisestä kiltteydestään), niin saatetaan humala/hulluuspäissään ajaa seiniä vasten (tarttua aseeseen ja ryntäillä kaupungilla deletoiden ihmisiä). Suomalaisten katseet tuolla stadin ytimessä on aika usein vihamielisen oloisia, vaikka heidän aatoksensa voisivat olla järkeenkäypiä. Samoin monen, jota yhteiskunta pitää ulkomuodon tai habitus/statuksen perusteella "terroristinä" ei ole välttämättä sitä, ainakaan alkuunsa. Terrorismin alkuunpanijat, hyvä ystävät, olemme me. Kuulostaa hiton ikävältä, mutta kuka tahansa voi olla terroristi halutessaan tai hyvä yhteiskunnan jäsen. Kun tunteet ja media velloo, niin jotkut heikompi hermoiset saattavat hetken huumassa (kuten itsensä deletointi) lähteä kadulle ampumaan toisia, sen sijaan, kuin auttamaan. Onko kyseessä väärästä valinnasta? Ei valinta tapa, mutta teot tappaa. Tekoja silti arvostetaan ja ne voivat myös pitää hengissä (kuten lääkäritoiminta). Eiks tää ole vähän niin kuin dilemma? ;) Siis mielenlaatu johtaa tekoihin ja mielenlaatuun voi vaikuttaa, ah niin moni asia, mutta varmaa on, jos ei ole selkeää arvomaailmaa ja koulutuspohjaa (ei niitä nyt sinänsä tarvitsisi olla), niin on oletettavaa, että tämä vakuumi täyttyy kenellä tahansa ihmisellä. Se on eläimenkin perustarve. Laumavietti. Joku on väärässä, joku oikeassa. Mihin laumaan sinä kuulut? Jos kuulut väärään, niin kuolet?

Ainoa tapa miten terrorismi voitetaan on se kun kaikki (ihmiset) on avoinna ja paljastettuna (Jeesukselle). Et näin. Mut ongelmana on se, että ihmisten pitäisi tavata toisensa face-to-face, sillä ihminen ei oikein hogaa enkelien kehotuksia (normaalisti, mut mä hogaan, tai sitten valehtelen/olen hullu, mutta jos kirjoitan tästä analyyttisesti, niin arvaappa/koetteleppa mikä on totuus?). WTC.

Siis jos aina tunnustan, kun vastapelurini ei tunnusta, niin peliteorian mukaan menetän eniten, mutta jos se menetys, mikä minulla on vankilassa olikin muodostunut siunaukseksi? Eli siis evankeliumin mukaiseksi peliteoriaksi? Mitä kävi niille, jotka pääsivät vapaaksi? Voittivatko he todella pitkällä juoksulla? Onko heillä kuulevat korvat ja näkevät silmät? Mitä he nyt oikeastaan tekevät huijaamallaan vapaudella

Suomessa sanotaan, että ei haukku haavaa tee. Rohkenen olla eri mieltä. Jos haukut jotain tarpeeksi paljon (syystä tai syyttä), niin jos ko. henkilö toteaa tämän haukun tarpeeksi monta kertaa, niin se voi vaikuttaa hänen psyykkeeseensä siten, että hän alkaa käyttäytä agressiivisesti ja kohta puukolla napsasee haukkuvaa. Suomessa tää saattaa olla jopa mahdollista. Että näin tämä myytti murrettiin. Jee!

Tästä vuodesta (2015), vaikka kuvittelisi toisin, tulee ns. terrorismin vuosi. Syy: jos varustaudut sotaan, saat jostain päin maailmaa aina vastustajan. Pätee myös tieteelliseen maailmaan. Tosin USA:lle totean: Jes. 10 & Luk. 8:27-37!! Eli älkää jääkö onneenne rypemään! Samoin Ranska, Israel ja Venäjä. Huh. :( Evankeliumin mukaista on antaa toinen poski. Hah. -Daft Punk - Discovery (Interstella 5555): 7:42-8:42-

Military battle models require the estimation of the attrition coefficients, which describe the relative lethality and casualties to the participants. The coefficients have a strong effect on the battle outcome irrespective of whther the Lanchaster equations, Weale's heterogenous model or simulation methdos are used... thus in the unfortunate event of war, one must be prepared for surprises and be ready to take full advantage of every possible opportunity...p.365  Laing -> ? Are/Is the world still in war? But against whom? Money wars? Independecy wars? Where are the limits? This is the internet, is it not? Who is loving who, who is hating who, and why? Because of the greed and boring work? Is it your choise to do what you want? -Who are you? What do you do here? Why do you read this? Check and do this, or not? But why not? Am I given you the judgement? What is folly? ;) People seem to go nut easely these days, how so? Should not the life be free and happy? 

...

Mua oikeesti häiritsee, se kuinka Suomessa hoidetaan huonosti ja epätehokkaasti sairaita, "työttömiä" (eli systeemin eritavalla ymmärtäviä raakileita? Eli kysymys on asenteista) ja vanhuksia. Byrokratia ja töiden säilyttäminen ovat vieneen innovatiivisuuden. Ja ups, oho, tapoin sut huolimattomuudellani. :) Entä jos en ole huolimaton? Tutisetko pelosta? Olisi korkea aika. Mä vedän teitä pataan niin kovaa, että te kaikki itkette. Tänään. Nyt. P.T. 19.1.2015. 

..Mutta kaikki elävät tietynlaista roolileikkiä ja ovat vaikutuksille alttiita (totean kuunnellessani INNA:an -SUN is up- venäläisten eksperimenttien sijaan). Fiilis paranee. Tunnen kuin parantuvani. Pitäis varmaan mennä naimisiin jonkun (nais)supermallin kanssa. Terroristeille pitäis kuunnelluttaa INNA:a. Oikeesti. Toimii. Ja näyttää samalla ko. henkilön videoita.

 

22.11.2014:

true story (witnessed by 2 other persons, Kari Tikka & Petri Tikka):
voitin tänään 7-wonders lautapelin ottelun pistein 77-71-56, hah,

Siellä missä on luottamusta, siellä on toimintaa. Jätin tietsikkani vartioimatta HKI-yliopiston hiljaiseen tilaan 10 min 26.11.2014 ja 10 min sisällä paikka, joka oli muuten tyhjä, täyttyi... tai sitten jengi vaan palasi ruokatauoiltaan. Mutta tunnin päästä, nää tyypit on vieläkin täällä, vaikka.. jee, jee, jee, hurraa, hurraa, hurraa!

-> difficulties of implementation ei ilmeisesti siis päde tähän... he may press for his model to be implemented on grounds which to him may seem almost sacred, such as unquestionable improvements in cost and efficiency, only to suffer irritation and frustration when no action is taken on the matter (BSM. G. Laing, 1986)

Pelkkä julkaistuihin tuloksiin keskityminen saattaa myös antaa vääristyneen kuvan tieteellisen tutkimuksen onnistumisesta: tieteilijät julkaisevat yleensä vain positiivisia tuloksia ja raportoivat onnistuineita koeasetelmia, epäonnistuneet tai negatiiviset tulokset jäävät usein tarkoutuksellisesti unholaan (heh, paitsi ehkä nyt ei") &

Joka tapauksessa asetelma selityksen etsimessä on asymmetrinen: pyrimme selittämään poikkeamia oikeana pidetystä näkemyksestä. Sen sijaan oikean pitämämme näkymyksen hyväksyminen ei kaipaa selitystä lainkaan. => Hei hou, mä oon valmis kyseenalaistamaan mun evankeelisen peliteorian, mutta oletko sinä evoluutioteorian? ;)  &

Tämä johtaa helposti vaikutelmaan, että historiallisella kehityksellä oli jonkinlainen ennalta asetettu päämäärä (ts. nykyiset käsityksemme) ja historiallisella tapahtumilla (kuten nyt, ehkä) on merkitystä vain tämän prosessin hidastajina tai edesauttajina. &

Tieteentutkijan ja hänen tutkimuskohteidensa välillä on siis eräänlainen työnjako. &

Tämä tieteentutkijan pyrkimys ei-arvottavaan ja puolueettomaan kuvaukseen prosessista johtaa joskus väärinkäsityksiin. Tämä virhe on ymmärrettävä, sillä arkiajattelussa, pyrimme löytämään selityksiä juuri väärille uskomuksille. Tällöin kuitenkin tieteentutkijan tavoitteet tulkitaan väärin. Tieteentutkijalle se, että uskomukselle on selitys, ei tarkoita, että uskomus on väärä. Hänen näkökulmastaan tutkimuksen kohteena olevien uskomusten hyväksyttävyyden ja järkevyyden arvottava arviointi on erillinen tehtävä. Tieteentutkijan työn jälkeen kantamme esimerkiksi uskomuksenmuodostamisen prosessin rationaalisuudesta saattaa muuttua, mutta tämä ei seuraa pelkästään tieteentutkijan empiirisistä tuloksista. Se edellyttää myös katselijan näkökulman vaihtamista takaisin käyttäjän arvottavaan näkökulmaan. Arvottavasti ja puhtaasit kuvailevan näkökulman väliseen jännitteeseen palatteneen myöhemmin (tämä tekstini on siis arvottavaa näkökulmaa, mutta mukana on myös ei-arvottavaa, ok?) &

1) Aikaisempi kokemus ja harjaannus vaikuttaa kykyyn tehdä havaintoja

2) Odotukset ohjaavat tarkkaavaisuutta ja havainnointia.

3) Uskomukset muokkaavat aistihavaintoa.

4) Teoreettiset käsitykset ohjaavat tutkimuskohteen valintaa, havaintoaineiston hankintaa ja tutkimuksen kysymyksenasettelua

5) Havaintoaineisto tulee tulkita teoreettisesti, jotta se olisi tieteellisesti kiinnostavaa (hmm... this text is not yet quit so, but I could brush up it, that you would not want?) -> havaintoaineston arviointi ja havaintoaineiston tulkinta kuulusi tähän.

Duhem-Quine-teesi:

Duhem:

Tieteellinen koe (tai havainto, eli evankeelinen toiminta) ei milloinkaan yksin ratkaise yksittäisen hypoteesin (evankeelinen peliteoria) kohtaloa, vaan hypoteesi kohtaa havainnot aina yhdessä joidenkin apuhyopteesien kanssa (tässä: pahan olemassa olo maailmassa).

Quine:

Quine itse toteaa ytimekkäästi: "Mitä hyvänsä väitelausetta voidaan pitää totena tuli mitä tuli kunhan vain teemme riittävät rajuja uudeelleenjärjestelyjä muualla järjestelmässä. Teesi siis sanoo, että periaatteessa riittävän jääräpäinen henkilö (öhöm) voi pitää kiinni mistä tahansa väitelauseesta (kuten tää evankeelinen peliteoria) ja pelastaa sen kumoamiselta tekemällä aina sopivia muutoksia muihin uskomuksiinsa. Logiikka ja havainnot eivät koskaan riitä pakottamaan häntä tästä väittämästä (mutta entä miten on evolutionistien laita?) Jääräpäisyydellä on toki kova hinta: pelastaakseen lempiväitteensä henkilö joutuu hyväksymään toinen toistaan kummallisempia ja huonosti tuettuja apuoletuksia (jatkuva muutos, kirkot vain kulttuurisena jäänteenä, kristillinen taide vain kauneuden takia (eikä Pyhän Hengen tuotteena), kristittyjen teilaus ja tieteellinen perfektionismi/pokkurointi). Näin syntyvä uskomusten järjestelmä tulee yhä epäuskottavammaksi ja vähemmän houkuttelevaksi. 

ja Empiria kykenee siis ratkaisemaan ongelmat useimpien teorioiden välillä. (tässä edessä ja jäljessä on sekä apu/pää-väittämä esitetty todeksi, ei vain tämän kirjoituksen perusteella, vaan koko syksyn kirjoitusteni jatkamis-prosessin myötä) ja yksinkertainen empirismi ei riitä tieteenfilosofiaksi, ja empiirinen alimääräytyneisyys... newtonin mekaniikka, painovoima ja neutraalivirta... Tieteilijät eivät pysty johtamaan tai systemaattisesti selittämään havaintoaineiston kaikkia yksityiskohtia: havaintoaineisto syntyy erilaisten tekijöiden monimutkaisessa vuorovaikutuksessa, eikä tätä prosessia välttämättä tunneta hyvin. ... Voimme tuottaa hyvin samanlaisia havaintoja, mutta emme samoja havaintoja. Havaintojen toisttettavuuden vaatimus viittaa siihen, että tieteilijöiden kiinnostus kohdistuu johonkin muuhun kuin itse tuotettuun havaintoaineistoon (eli halutaan jotain tekemistä vaan tekemisen vuoksi... ja rahaa, että saa ruokaa ja oman kämpän ja lapset pääsee kouluun) ...vakaa ilmiö parapsykologiassa? ei ole ok, mutta nyt ei ole kyse tästä, vaan vakaudesta?... ;)

-> Duhem ok, Quine ei => Ipso facto alpha, kiitos ja moi.

(Tiede tutkimuskohteena, 2011, s. 24-39, M. Kiikeri ja P. Ylikoski) 

I CAN SAY THAT I AM WRONG, CAN YOU?  ;)

-> Moduns tolens. Ipso facto beta. Kiitos ja moi. ;)

Mistähän johtuu, että joillekin tieteilijöille tulee helposti flunssa tai muu epämääräinen sairaus? (havaittu yliopiston pääkirjaston lukupaikka, 27.11, 17:06).

Pidetäänkö kiinni sellaisesta, mikä ei ole totta? Ja tätä myötä aiheutetaan päänraapimista (havaittu myös em. paikassa).

"It is important not to be mesmerised by the apparent desirability of using large numbers of variables but rather to understand fully the ones which you are using. Models are inteded to produce a better overall view of a particular situation and so consideration should always be given as to where the completed model fits into the total pattern... the wider area that can be covered by a set of models, the better thw overall picture of the situation, and the greater the change of benefits beign obtained by consideration of the interactions which may arise from the solutions to smaller individual parts of the problem (eli väen väkisin evoluutio kohdalleen ja kristittyjen haukkuminen? aika perinteistä? hyötyä kristittyjen polkemisesta?)... people talk about certain scientists having 'intuition', but it is doubtful whether any scientists of whom this is said would regard this as beign the case. More probably they would say that it is a matter of trying to look at things differently and to use a logical process of self-argument which goes on in thier minds for days (counterargument: if the Holy Spirit says you something, this kind of intuition can come immediatly, without the effort, but sometimes one can also use ones deducing powers. Of course. And I might be wrong. Can you?)" &

"Typical" system dynamics symbols: material supply (i.e. God), -> Material Stocks (Earth & Uninverse) -> Production Rate of Evangelig People (humans, after the word of Jesus) -> Finished Stock (done by angels, silently, wups, sorry), modified: p.273, BSM, G:Laing, 1986

Economical chaos comes if people believe in maths but not in Jesus.

Eli jos mä oisin jonkun yrityksen pomo, niin ns. huonoakin väkeä palkattais ihan sikana; 

Toiminta on tärkeämpää kuin masennusankeus, vaikka tulis sutta ja sekundaa, no ehkä joku linja pitänee olla, mut so what, asiakkaita tulee ja menee joka tapauksessa. Tavoitteenani olisi joka päivä halata mahdollisiman monta työntekijää. Ehkä he jatkaisivat sitten kävelyään. Töitä vois tehdä n. 30 h hieman joustavasti jakaen / vko ja sitä ei tarvitsis kirjata mihinkään, tuloksia ei pyydettäis, ideoita vois sinkoilla suuntaan ja toiseen. Oleellisinta olis siis ... halaaminen? Toiminnan rahoitus? Jos on kivaa, niin jaksaa tehdä vaikka mitä/millon vaan erittäin niukoinkin puittein, kuten nyt sunnuntaina 16.11.2014, klo 11:50.

Lisää edelliseen: kaikki kynnelle kykenevät töihin ja katsotaan räjähtääkö pakka, ja jos räjähtää, niin ei se varmasti oikeasti räjähdä, vaan kivalla tavalla, josta sitten on kiva korjata ja jatkaa eteenpäin, mutta jos pelätään tätä "error"/loppua, niin mitä uutta ja toiminnallisesti järkevää voidaan yhtään tehdä nyt ja tulevaisuudessa? Pauli Tikka's strategy for work: as much as possible to work eventhough thinks would not function properly (especially at first hand), then så småningom selvitetään missä mättö on ja lähdetään korjailemaan porjailemaan. Tätä jatketaan ja etsitään lisää jännää. Sitten joku keksii tuotteen ja jotkut myy, mut tehtäviä vaihdeltais about 1 a välein, jos haluaa. Vois tehdä aloteboksin, tai nykyään jonkun drop-box-who-wants.what-work nettisivun. Tää varmasti skulais, jos haluttais tehdä yhdessä hommia pari tai kolkyt vuotta. Jos ei, niin so what. Kaikki pidetään töissä, vaikka jouduttais alasti kännissä kadulle piereskelemään ja kiroilemaan poliisia pakoillen paukkuvassa pakkasessa sysi-Suomen perähikiässä. You know, kaikilla on Suomessa omat teemansa. ;) Töihin pitäisi tulla kello 11.22 mennessä joka arikipäivä, ja jos myöhästyy yli 7-kertaa, niin täytyy luvata, että myöhästyy myös 70 kertaa seuraavan vuoden aikana (tai peräti 77*7=539), jotta armo olisi yhä suurempi. Kaikki tätä arvostelevat työntekijät erotettaisiin... leikisti, eli sanottaisiin niin, mutta oikeesti heti seuraavana päivänä kutsuttaisiin takas töihin (elleivät ole masentuneita, tai yhtäkkiä kuumeflunssassa tai juoppouden kourissa tai omnipotentiaalisen ylimielisiä), tosin pahoissa tapauksissa jäähytettäis kolme päivää (eikä 6 kuukauttaa tjs... öhöm...). 22.11.2014 klo 11.26

Oikeastaan kysymys on ihan kuin lasten pelailusta; nyt jaksetaan pelata tätä peliä, ja nyt sitten tätä toista peliä. Sanonta tuleeko tästä lasta vai pa... pitää varsin hyvin paikkansa. Ajattele nyt niitä jotka hyppäävät tai joutuvat pois tästä kelkasta?  ... 

Nykyajan ilmiö-kapellimestaruudessa/fast-check elämässä ja taloudessa eletään ns. 1 vko kerrallaan periaatetta, ei siis enää edes 1/4-taloudessa. Kuolema lähestyy. Loppu tulee. Ymmärretäänkö ja hyväksytäänkö tätä tekstiä tarpeeksi Suomessa? Kun katson ulos ja itken, tiedän totuuden. Kun totuus katoaa, niin monta pahaa asiaa tapahtuu. Cause and effect. Sorry. Tämä on fakta. Kun tyhmyyttä 39% liputetaan Suomessa (perustuu niihin, jotka eivät halua maksaa tekijänoikeuksia, eli toisinsanoen tehdä mitää muuta kuin "nauttia kansalaisluottamusta" ja kopioida toisten samanmielisten puheita), niin voidaan kiistatta sanoa, että ... auta armias. Nyt tiedän mikä on "Cause"... ja kohta näen tv:stä sen effectin. En todellakaan olisi halunnut nähdä sitä, mutta näin kävi. Välirikko josta pidetään kynsin ja hampain kiinni. Ne hampaat murskataan. Verta. Elämä oikeudenmukaisesti? Ok? :( Kuka vie roskat? Kuka tekee työn? Ja kuka sen tekee hyvin? Sinäkö 39%:n lukija juuri siinä? Epäilen. Et tn. päässyt tänne saakka, kun puhelin alko soida tai piti päästä lanittamaan. Eikö? Ehkä jätit hakemuksen tekemättä? Tuskailetko nyt? Haetkö ystäviäsi? Miksiköhän et saa krippiä enää niihin? Ipso facto. Sorry. Cause and effect is true still. :( 

Marraskuu 2014: Opposition yritys kaataa hallitusta oli taas yksi esimerkki edesvastuuttomasta toiminnasta (siis pelleilystä, sillä vaalit olisi tullut jo joka tapauksessa keväällä ja pari kuukautta uutta pikahallitusta ei olisi muuttanut mitään), mutta ymmärrän kyllä tämän kiihkoilun. 

Politiikassa kun äänestetään tärkeässä asiassa, niin sattuman vaikutus pitäisi huomioida, esim. jos joku myöhästyy ruuhkan tai sairauden takia.

Kivellä hän istahti ja puhui iloisesti: Jeesus nousi haudastaan ja elää iloisesti. (Oliko tässä sana Jeesus liian monta kertaa mainittu hermoillesi?)

Artemia salina is a species of brine shrimp – aquatic crustaceans that are more closely related to Triops and cladocerans than to trueshrimp

It is a very old species that does not appear to have changed in 100 million years (from wikipedia). Why?

 

Teoriani laskennasta

Oletukset

1. Olemattomuudesta tulee lähes loputtomasti energiaa, joka alkaa sattumanvaraisella hetkellä laajeta ja muotoutua materiaksi. Tämä on absurdi ja epätodennäköinen väite sinänsä.

2. N. 10 miljardin vuoden aikana, (miksi ei voida sanoa tarkalleen sitä, mikä tämä aika oikeastaan on, se olisi helppoa matikkaa laskea nykytiedolla sekä laitteistolla!!) tämä entropinen möykky muotoutuu maaksi yms. planeetoiksi sekä muiksi tähdiksi ja galakseiksi tai mustiksi aukoiksi sekä pimeäksi energiaksi, (mitä on paljon, jota ei voida nykytekniikalla tarkkaan määrittää) ja em. tähtiaineksesta alkaa muotoutua maassa elämän alkuja sattumanvaraisin ja kemiallisin syin, josta sitten tulee yksisoluisia kehitelmiä esim. ameeboja. Vieläkinkö tämä entropia määrää? Tämä on absurdi ja äärimmäisen epätodennäköinen väite sinänsä.

3. Epätarkasti määritetyistä yksisoluisista ameeboista kehittyy tieteellisesti epätarkalla aika-janalla sekä menetelmällä ihmisapinoiden kehitelmiä ao./em. rajoituksin 4,6 miljardissa vuodessa ennen ns. eaa vuoteen n. 30 miljoonaa eaa. Tämä on absurdi väite sinänsä.

4. Tietty epätarkkaan määritetty ihmisapinajoukko X (esim. 2200 yksilöä) ajautuu sattumanvaraisin ja luonnollisin syin kimpuiksi Afrikkaan, Eurooppaan ja Aasiaan ajan hetkellä n. 3,3 miljoona vuotta ennen ns. eaa:ta. Tämä on absurdi väite sinänsä.

5. Tällä tieteellisesti epätarkkaan määritetyillä ihmisapinajoukoilla on epätarkoissa sijainneissa aikaa yllä ja alla olevin rajoituksin mukaan lukien vaihtelevien ruoka, epätarkkaan määritetty ympäristön lämpö/muutos/vaikutus, maantiede ja tovereiden ominaisuudet ja heidän liikenopeutensa sekä fysiologiset ominaisuutensa kehittyä vuoteen ns. jaa. 2010 6,8 miljardiksi ihmiseksi levittäytyen koko maapallolle täysin oma-aloitteisesti ja ns. raakuttaan. Nyt alkaa olla jo jotain järkeä, vai onko sittenkään?

Osoita ja näytä 3D-graafisesti, että tämä (meidän pyhä) tieteellinen evoluutiomme on totta. Jos havaitset jotain omituista, niin kirjoita se ylös ja kuvaile se ja jatka iterointia. Älä yritä etsiä ratkaisulle tai havainnoillesi uutta matemaattista kaavaa derivoiden tai muita menetelmiä käyttäen. Sen sijaa kuvaile havaintosi kirjallisesti. Eli siis näistä premisseistä 1.-5. ei saa homo sapienssia. Tai jos saa, niis se ei ole välttämättä totuus. Filosofiakäsitteistöstä:

"Argumentin lähtökohta, oletus (1.-5.). Argumentti alkaa vähintään yhdestä premissistä, eikä argumentti siten voi todistaa itse omia premissejään. Pätevä argumentti osoittaa, että sen johtopäätökset ovat sen premissien seurausta - mikä on eri asia kuin se, että sen johtopäätökset ovat tosia. Sitä yksikään argumentti ei voi todistaa. "

 

Maths

...toisen asteen yksinkertaisen harmonisen yhtälön ratkaisussa ei ole...

y = Acos(kt) + Bsin(kt) 

...Laplace-muunnoksesta tehotiheyden laskemisessa... ...The method of Lagrande multipliers... 

=> Problems with more than one constant (Calculus, R.Adams) 

...groupping values... ...e^(i*pi())+1=0... (The Great Equations, R.P. Crease)

Solution by seperation of variables (boundry value problem, cptr. 24.1, Advanced Engineering Mathematics, Lopez) => T''(t)/(c^2*T(t))=X''(x)/X(x) => (Sturm-Liouville) Xn(x)=Bnsin(npi()x/L) (lamda)=-n^2pi()^2/L^2, n=1,2,... => Tn(t)=Cncos(cnpi()t/L) =>u(x,0)=sum(inf/n)bn(npi()x)/L)=f(x), Bn=2/Lint(L,O)f(x)sin*n*pi()x/L*dx => u(x,t)=... ;) Integral Equivalents of div, grad, and curl...(cptr.21) DIVERGENCE + chptr.29(spe.variables, , laplace eq. in a Cylindar/silcular drumhead/spherical dielectric, Cprt 30 (transform Technicques), convolution  (Advanced Engineering Mathematics, Lopez)

Röyh_burp, 

The lesson in all this is that, given observed phenomenon, mathematicians, beigh possessed with great ingenuity, are certain ultimately to find a 'proof' or explanation for the phenomenom irrespective of wheter the phenomenon exist or not. Wherever possible, we should try to ensure that our mathematical teorias are based on a through knowledge of physical effects (as now ;) ). 44 &

"At first sight we may be incline dto conclude that this is a rather 'messy' problem with a lot of complicating features, and a solution may be rather difficult. In practicse ;) it can be solved very simply by merely 'trying out' the system. Let us deal with the events as they might occur in real life. &

Although great emphasis has been placed on the need for simplicity in models, it is better to have too many variables in the initial stages rather than too few, provided steps are eventually taken to eliminate the unnecessary ones from the model. The omission of a relevant variable (such as me) means that the model can never function properly until it is included, but insignificant variables can be removed at a later stage. (perus evankeliumia: korjuumiehet vievät "pukkeja" pois maailmasta (tämä voin olla myös mä) aika ajoin nopealla tahdilla." Building Scientific Models, Gordon Laing, 1986, p. 44, p. 68, p. 192

Physics

...dN=-lamdaNdt => N=N02^(-t/T(1/2)... ...A=/dN/dt/=lamdaN=lamdaN0e^(-lamda*t) ->A=... Dt=epsilnt/mt -> Ht=sum(wrDt,r), E=sum(wtHt)... ...t=t0/sqr(1-v^2/C^2)... +em./ao. ajan määreet elektrylisoinnille ja rate laws summary => ;) (Fysiikan kertauskirja, H. Lehto, T. Luoma)

...kokonaisdifferentiaali kuvaa yhtälön/mittausarvojen virhettä... dy=f'(1)/dx(1) + f'(2)/dx(2)+...

...suureiden välinen riippuvuus/riippumattomuus...

...valon käyttäytyminen rajapinnoilla/haijastus- ja taittumislait...

...Fg=Gm1m2/r^2, F=ma...

Gim=-k(Tim-1/2gimT), the left hand side is the geometry side, the right is the matter side. In this new world, there is no absolute time nor space, and gravitation is not a force-not a tug between one object and another-but a property of space and time. (Chptr.8, The Great Equations, R.P. Crease)

...Malausin laki... ...mikroaaltojen diffraktio... ...atomin diskreetit energiatilat... ...hystereesisilmukka...

...kvantin siroaminen elektronista... ...toistensa suhteen liikkuvat koordinaatistot... (Fysiikan laboratoriotyöt, J.Vaari)

RV(rel)=Ma (first rocket equation), Vf-Vi=Vrel*lnMi/Mf (second rocket equation) (chptr 9-7, Fundamentals of Physics, Halliday/Resnick/Walker)

 

Chemistry and other fundamental conclusions

aA->products (rate=-del[A]/delt=k[a]^n), (first rate) -> ln([A]0/[A])=kt ... (second rate).., collosion model... rate laws summary (cptr. 12)!! London Dispersion Forces/Liquid State (cptr. 10) (Chemistry, Zumdahl)

...sähkökemia ja korroosio/Nikkelipinnoitteen elektrolysointi (Ni(2+)+2(e-) -> Ni) -> Q=It=zbF -> t=znF/I=ZF(rho)d/JM -> tämän vastaavuuden derivaatta/muutosnopeuden ts. sum(t)=t+at+bt+c, missä a,b,c ovat muutosvakioita, jotka saadaan integroimalla edellä mainitulla tavalla tai... ...tarkastelu erinäisten yksityiskohtaisten havaintojen suhteen muuallakin kuin nikkelöintireaktiossa, kuten verisolujen elektrolyysin ja (photosynteesin) hapetusreaktion tarkastelussa... (mukaelmaa kirjasta Tekniikan Kemia, A-M Antila, M. Karppinen jne.)

...Energy of Electromagnetic Radiation/Chemical Energy... Stefan-Boltzmann constant...??? not ok?

...particulate emission control... ...E=mc^2 (=> m=E/c^2) <-> PSD^2 -> (valovoiman) massataseen eriäväisyydet havaintoihin!! Eli mitä korkeampi voima, sen alhaisempi taajuus (Jeesus pesi opetuslastensa jalat) => suuret järjestelmät... luonto... hitaita... tuohoutuvat... viiveellä... ellei... evankeliumi... kasvata... sydämmiä ;)

...carnot cycle and rankine cycle... ...gas turbine plants with intercooling and reheat... => problems... ;)

...fuell-cell fundamentals... ...cogeneration... (Advanced Energy Systems, N. Khartchenko)

How to solve the graph I am refering to

INSERT these variables (with proper mathematical syntaxes) to MATLAB (or Mathematica or MS Excel) and see it in 3D (or 2D if you are slow)  (and then you can see the truth  

Hah. Sorry. Hah. It's done. ;) Ja he hei, siinä meni teidän tieteenne. Siis piste. Loppu. !!!!!!!!!!!!!

Oh jee, oh jee. :)

 

Mahdollisia sovellutuksia ja muuta teorisointia

..transport in solutions... ...the gouy-chapman theory... ...the vector gradient... ...electrochemical impedance... ...liquid/liquid micro-interfaces... ...half-wave potential (current-potential curve)... ...surface gibbs energy density... ...selectivity coefficient... ...nikolsky equation...  ...avogardo constant... ...cottrell equation... ...(fermi-dirac)... (stern layer, OTTLE, ion exchange chromatography, Kelvin probe, Luggin cappillary, Tafel plots, valence band, quasi-reversible reaction, Poisson-Boltzmann equation, PAGE (and zone) electrophoresis, microdiscs, volta potential difference, zeta potential, formal redox potential, permittivity, surface excess charge, Warburg impedance)  (Analytical and physical electrochemistry, H.H. Girault)  

...verenkierron säätely(verrattuna edellisiin)... ...imeytyminen(toimivuus??)... ...magneettikuvaus(toimivuus??)... ...rem-uni... ...sukupuolirauhaset... ...aivot/selkäydin/keskushermosto... ...autonomiset/motoriset toiminnot (suhteessa ajatteluun ja jatkuvaan liikkeeseen yhdistettynä kaikkeen siihen mitä tapahtuu ympärillä luonnossa)... ...sisäänhengitysilman lämpeneminen (ja sen vaikutus ns. evoluutioon...)... ...suuontelo, nielu ja ruokatorvi... ...ultraäänitutkimuksen epäspesifisyydestä... ionisoimaton säteily... ...liukoisuustulo... ..."domino-effekti"... ...sydämmen tekemä työ... elektrokardiografia... ...sanallinen ja ei-sanallinen vuorovaikutus... POTILAAN ENSISIJAISUUS HOITOTILANTEESSA!!!? aivojen verenkierto/päänsärky => paineet ympäristöstä?? (lääkiksen sisäänpääsykirjasta Galenokseta hauskoja (ja ehkä kohta vakavia) otteita)

...removal of nitrogen from amino acids... ...rna structure... ...dna libraries... ...nucleotide/fatty acid and triacylglycerol metabolism... ...degradiation of Glycogen... ...regulation of gene expression... ...enzymes in clinical diagnosis... ...stereoid hormoness... ...vitamin A... (Biochemistry, P.C. Champe, R.A. Harvey, D.R. Ferrier)

 

Englanninkielistä termistöä

...thermal constant resistance... ...flow regimes... (Heat and mass transfer, a practical approach, Y.A. Cengel)

...isentropic efficiencies of compressors and pumps... ...mechanical energy... ...brayton cycle... ...dry and atmospheric air...

...refrigeration cycles... ...second law of thermodynamics... ...total energy of a flowing fluid... ...speed of sound... ...the entropy of change of ideal gases... (Thermodynamics, M.A.Boles, Y.A.Cengel)

...Couette flow... ...application of the energy equation... ...material derivate... ...the centrifugal pump...

...fully developed laminar flow... ...the acceleration field... ...restrictions on use of the bernoulli equation...

rapidly varied flow... ...dimensionless parametres and similarity laws/comments... ...open channel flow/uniform depth channel flow...

...general external flow charactersitics... ...analogy between compressible and open-channel flows... ...pipe flowrate measurement... 

(Fundamentals of Fluid Mechanics, Munson, Young, Okiishi)  

 

Teorisointia about in english 

Chpt. 24-6 Gauss' Law: A Charged Isolated Conductor; Gauss' law permits us to prove an important theorem about isolated conductors

If an excess charge is placed on an isolated conductor, that amount of charge will move entirely to the surface of the conductor. None of the excess charge will be found within the body of the conductor (tämä siis täsmäaseena maailmankaikkeuden synnyn selittämättömyyteen tai molekyylien hienorakenteiden muotoutumiseen, jos "isolated conductor" rinnastetaan maailmankaikkeuteen tai johonkin molekyylihässäkkään (tai sitten tätä voidaan soveltaa minun olemukseeni tai töihin). Tämä on ehkä väärin, mutta kuulostaa kivalta!) (Fundamentals of Physics, 6th Ed., Halliday, Resnick, Walker)

...nuclear magnetic resonance (nmr) spectroscopy...

...understanding the thermodynamics of ion formation and solvation...

...nuclear magnetic resonance spectroscopy... ...faasitasapainon merkitys...

...kinetic theory of gases... ...elementary chemical kinetics... (pertubation-relaxation methods) (entropy)

...reaction energies... (hartree-fock models)... molecular structure and energy levels for polyatomic molecules...

...lienee varmaan päivän selvää, mitä näillä tiedoilla oikeasti yhdistettynä voisi helpostikin tehdä... :)

...Hückel model???... ...peak widths in NMR Spectroscopy... ...fourier transformation infrared spectroscopy/atomic spectra...

...fugacity and the equilibrium constant for real gases... ...analytical techniques based on atomic spectroscopy???...

...transport phenomena... ...ensamble and molecular partition functions... computational chemistry... ...the vibrational and rotational spectroscopy of diatomic molecules... ...quantum mechanical model for vibration and rotation of molecules... ...THE SCHRÖDINGER EQUATION...

...Heissenberg uncertanty princible... ...matrices of diactivate states... ...phase diagrams... ...electronic spectroscopy... (Physical Chemistry, Thomas Engel, Philip Reid)

  Kuuntele... liekeissä biisini

 

Lopputulema & Conclusion

Varsinainen päättelyketju:

Aiemmin kuvaamaani teoriaani koskevat väittämät & analogiat

a) Esim. kiven tai ruohonjuuren atomeista voidaan koota monenlaisia eri synteettisesti toimivia rakennelmia, kuten keinokuituja ja kevytrakennelmia. Tapauskohtainen analogia: simpanssin geenit ja niiden vastaavuus ihmiseen.

b) Esim. nämä kaksi; kivi ja kuidut voidaan saattaa samalle viivalle manipulatiivisin atomitason tai käytännön pyörityksin. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ne olisivat yksi ja sama objekti. Kun kappaleelle on tehty työtä se muuttuu. Ks. aiemmin tekstissä ollutta tosiasiallista teoretisointia. Hukkaenergiaa ei saada talteen. Tapauskohtainen analogia: simpanssin geenien asettuminen kuten ihmisellä.

c) Järjellisillä ja tosiasiallisilla syillä on rajansa. Erityisesti, jos ne ovat esim. ihmisen itsensä tekemiä, sillä ihmisen muistin ja tiedon käsittelykapasiteetin rajallisuus ja koneella ns. jäykkyys tai ruostuminen sekä äärettömän herkkyyden puute ovat totta, ks. edellä sivustossa esiintyneet faktat. Yksittäisistä tapauksista ei voida näin ollen tehdä todellista arviota todellisuuden jatkuvasta muutoksesta. Minä muutun -olemus, asenteet ja tilanteet, joissa olen- iän myötä, sinä muutut iän myötä ja kaikki ihmiset ja eliöt muuttuvat havaittavasti iän myötä sekä kaikki sopeutuvat ominaisilla tavoillaan tai kommunikaatiossa muihin ryhmänsä edustajiin tai oleelliseen kontaktieliöihinsä näihin muuttuviin tilanteisiin.  Muutosta vastustavat joutuvat usein fyysisiin tai henkisiin ongelmiin itsensä tai lähiympäristönsä kanssa ja joutuvat toimimaan selvitäkseen siitä tai kärsimään lisää, jolloin he joutuvat apua tarvitsevien piikkiin. Silloin he ovat rasite yhteisölle, joka joutuu pitämään heistä huolta. Muutokseen liittyvää kipua voi ennalta ehkäistä siten, että päättää ja toimii sitten myös järkevästi olevansa mukana muuttamassa elämäänsä selkeämpään suuntaan yhdessä muiden kanssa. Tähän pystyy vain ihminen. Tämä ns. parempi suunta on kunkin ihmisen elämässä tilannekohtainen määrittely. Muutosprosessi on näin ollen syklinen ja takaisinkytkeytyvä. Todellinen luonto pyrkii monistumaan ja ehostumaan, ei varsinaisesti karsimaan. Analogioita: ei haitkaan hyökkäile ihmisten kimppuun ihan pelkkää nälkäänsä ja raakuttaan tai tietämättömyyttään sekä syöpäsolut ja tietyt virukset ole olemassa vai pelkkää hauskuuttaan. Evoluutio ja karsiminen eivät ole sama asia, mutta matemaattisessa päättelyssä ja monien arkiajatellussa tämä on rinnastettu vahvasti toisiinsa. Näin ollen eräiden spesifisten evoluutiomallien toimivuutta ei ole saatu kohdalleen. Varsinaiset luonnontilanteet kaikkina mahdollisina maapallon ajanhetkinä ovat olleet huomattavasti arvaamattomampia kuin voisi kuvitella, mikä itsessään mahdollisti elämän, joka tekee täten elämän alun ymmärtämisestä ja jatkumisesta myös ikään kuin selittämättömän. Kuitenkaan tätä arvaamattomuutta ei ole syytä pelätä vaan toimia tosiasiallisten faktojen pohjalta, mutta kuitenkin tietäen, että ne ovat tieteellisesti tai muulla peruslogiikalla voitettavissa. Näin ollen myös teoriat ja faktat sekä uusimmat puheenaiheet ja kirjoitukset tieteessä eivät ole välttämättä tosia ja ne on voitava kyseenalaistaa. Mikäli järjelliset päätelmämme elämän todellisuudesta perustuvat siihen, että ne voidaan johtaa johonkin hyvin kaukaiseen ja epätarkkaan hahmotettuun alkupisteeseen, muttei tähän päivään, ovat kyseenalaisia myös pelkän tieteellisen sopivuuden nojalla. Tapauskohtainen analogia: voidaanko simpanssin joistain piirteistä tehdä täysin aukottomasti päätelmiä niiden sopivuudesta tapaukseen ihminen ja evoluution toimivuus.

d) Simpanssia ei voida määrittää täsmälleen samaksi yksiköksi kuin ihminen, vaan simpanssiksi, tai identtiseksi kopioksi ko. yksilöä, koska silloinkin se ei ole täysin identtinen, sillä se vie vähintään eri ajan ja tilan tässä maailmankaikkeudessa, vaikka ulkonäkö ja muu sisäinen rakenne olisivat samat. Ajan myötä tämäkin identtisyys muuttuu. Tätä identtisyyden muutosta ei voida määrittää täsmällisesti ja siihen tieteessä määritelty aika ei loogisesti laskettuna -ks. ko. laskun johto teoriakappaleesta lisämääreiden avulla- riitä tekemään tarpeellista lajin evoluutiota simpanssista ihmiseksi. Jos tämä muutos voitaisiin kuvata täydellisesti, niin silloin julistauduttaisiin tieteelliseksi diktaattoriksi, mikä luonnollisesti ei sovi laatuun tavanomaisessa tieteellisessä argumentaatiossa. Myöskään Heisenbergin epätarkkuusperiaatteen nojalle ei voida tarkistaa geenien molekyylien hienorakenteiden todellista luonnetta, josta voisi sitten päättää olemmeko todella simpansseja vai emme, joten ehkä olisi parempi luopua koko evoluutioteorian ylistyksestä viimeistään tässä vaiheessa. Simpanssi ei haise tai tunnu tai maistu, ei puhu tai kuule tai näe tai haista tai liiku tai maista, ei tunne ja ei tajua täsmälleen kuten ihminen. Ihminen pystyy imitoimaan itseään sekä muita ihmisiä ja eliölajeja kuten kania näyttelemällä sitä tai tekemällä sille muuta julmuutta, omia puheitaan, kirjoituksiaan ja tekojaan sekä aikaansaannoksiaan kunakin annettuna ajan jaksona ilman ongelmia tai lähes identtisesti sekä ehostamaan niitä. Ihmisellä on ylivertainen ja alati muuttuva mielikuvitus. Mikään muu eliölaji ei pysty tekemään tai osoittamaan näitä kaikkia ominaisuuksia samalla intensiteetillä. Perusevoluutioteoriaa on käytetty perusteena maailman saatossa moniin kauheisiin tekoihin. Esimerkkinä 1930-40 lukujen natsien kauhutyöt. Siispä evoluutioteoriaa on vähintäänkin oikeutettua asettaa kyseenalaiseksi. Tapauskohtainen analogia: tosiasiallisia ja (valitettavasti myös) testattuja havaintoja sekä väitteitä, joita kuka tahansa voi vahvistaa todeksi.

Ipso Facto (1): Kohdat a)-d) ja muut kuvailemani teoreettiset ja käytännölliset väittämät sekä analogiat ovat tosia. Termodynamiikan toista pääsääntöä ei voida edelleenkään kumota. Näin ollen simpanssi ei voi olla ihminen, eikä ihminen ole kehittynyt simpanssista. Ks. myös Ludwig Boltzmannin omissa luennoissaan tekemät muotoilut Ipso Facto (1):en.

Ipso Facto (2): Ihmisen ei sovi käyttäytyä kuten simpanssi, sillä aiemmin ajateltuja perusteita, kuten ns. I-DO-NOT-CARE-WE-ARE-CHIMPANZEES-ANYWAY-asenne, itsekkyyteen ei enää ole. Mikäli halutaan saada tämä päättelyketju (tai analogia/syntaksit/kieli) osoitettua epäpäteväksi täytyisi viittaajan viitata itseensä tai allekirjoittaneeseen ja hänen tai minun spesifisiin tekstini kohtiin tai muuttaa tieteellisesti oikeaksi todettuja perustavalaatua olevia teorioita selkeämmäksi tai peräti keksiä uusia ja asettaa omat tieteelliset metodinsa sekä deduktio-induktio päättelyn kyseenalaiseksi, mikä taas pyörittää vastapainon teoriani suuntaan. Pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan ja kriitikon omiin kirjoituksiinsa viittaavat tekstit tätä kirjoitusta kritisoidakseen ja rakentavat palautteet eivät ole mahdollista (oikoluku on oma luku sinänsä, joka taasen kertoo jostain muusta kuin termodynamiikan toisesta pääsäännöstä). Epärakentavien viittausten epätäsmällisyydestä kertoo se, että objektista tulee subjekti ja vice versa, mikä ei kuulosta loogiselta. Ks. Immanuel Kantin teoksen "puhtaan järjen kritiikki" muotoilut Ipso Facto (2):en.

Väittämäni Ipso Facto 1 ja 2 ovat kiistattomasti tosia. Ihmisellä siis ei ole mitään tekemistä, paitsi huvitus ja leikki, simpanssin kanssa.  Tässä ei ole kysymys mistään Ochamin saksi-tyyppisestä mallista, vaan pikemminkin Einsteinin hiomakivisestä teoriasta.

PS

Minun preliminäärinen, mutta melko todellinen sekä mahdollinen alustava väitteeni oli siis, että meille on puhuttu sekä kirjoitettu valetta normaalikoulussa evoluution suhteen. Kiertävä lähestymistapani noudattaa pian kaikkia tieteen (ja taiteen) sääntöjä. Mistä seuraa, että... Oho! Ai, että me ei ollakaan apinoiden perillisiä? Olipas yllättävä johtopäätös.. Melkein kuka tahansa teini-ikäinen junnu olisi voinut olla tästä minun kanssani samaa mieltä, mutta ne aikuiset aina jaksaa valittaa. 

Approximation of a measurement value is not the measurement value itself that is that is not derivable to the origin source in general anyway. The more work you do to depict the original reality of some object (e.g. atom) the more close you get to see the real thing in synthesis but it is not the real thing itself. So we cannot be derived from chimpanzees after all (but perhaps maybe iterated? No, not even iterated.). How peculiar of me.. well even an unlucky school person could have agreed with me.  

PSS 

Miten maailmassa voi olla tällä hetkellä n. 6 miljardia ihmistä? Eikö ihmisten välinen aito rakkaus merkitse mitään? Onko joku hyvin itserakas ihminen maailmankaikkeuden äärilaidoilla hajottanut kaiken uudestaan ja sitten taas koonnut takaisin itseensä. Ei näin. Tarkemmat artikkelit ja viittaukset tulevat myöhemmin em. teoriaan. Ja olen muuten kehittämässä jonkinlaista funktiota edellä mainituille asioille. Saan tästä väittämästäni tehtyä täysin aukottoman päättelyketjun! Sitten kun näet ihmisen näet kahden toisen IHMISEN kontaktin tuloksen. Hei haloo.

PSSS

Epäilyksestä johonkin muuhun kuin omaan ylivertaisuuteensa voi syntyä epäluottamuksen siemen toiseen ihmiseen. Tästä epäluottamuksesta voi kehittyä etäisyys ja ymmärtämättömyys myös omaan itseensä. Tämä edellä kuvattu etäisyyden anti voi nostattaa vihaa ja raakuutta. Raakuus on evoluutiota parhaimmillaan tai oikeastaan pahimmillaan. Se on puhdasta luontoa vailla järkeä. Kuitenkin ihminen väittää voittaneensa luonnon. Kuinka se sitten voi edelleen pitää kiinni evoluutioteoriasta? Tämä on väärin, mutta oikeastaan kuvaa sitä mitä tarkoitan käänteisellä evoluutiolla. Ihmisellä ei ole parasta ennen päivämäärää, vaan se on aina valmis hyvään. Tosin Suomessa pitäisi olla kaiken järjen mukaan enemmän ihmisiä. Ihastus ja vihastus ovat käsi kädessä. Päätellään ja vältellään, mutta kiinni ei pidetä. Annetaan olla, mutta ei anneta anteeksi. Rakkaus on kadonnut ja valitellaan epäonnistumisia, vaikka siinä juuri piilee syy siihen miksi niitä tulee. 

Erilaisuutta pitäisi hyväksyä, mutta olen käytännössä huomannut, ettei asia olekaan näin... Modernin ajan, joka ei ole vielä siirtynyt todelliseen postmoderniin aikaan, vaatimus selvittää asiat hyvin nopeasti, arkielämässä kysymys on minuuteista ja jollain vaativimmilla aloilla päivistä ja tutkimuksessa viikoista, onkin siis turmiollinen. Mitä nopeammin ja tarkemmin joku asia halutaan saada selville, sen varmemmin syyllistytään laiminlyöntiin toisaalla tai sitten ollaan keksitty aikakone ts. antientropialaite, mikä taasen on fantasiaa. Mikäli tieto, kommunikaatio ja taidot maksimoidaan yhtäällä ne minimoituvat toisaalla. Arvojen tasausvaihetta moni korkealla ollut kutsuu lamaannuttavaksi, vaikka se oikeastaan on terveellistä. Lamaa omasta egostaan kaikkine ammattiylpeyksineen työn palvojat haluaisivat ehkä välttää... ei ei, näin ei voi aina olla... rakkaus on nimittäin läsnäoloa, eikä kosmisen avaruuden palvontaa ja katoamista suoriterumbaan. 

Hyvää huomenta sinulle arvon lukija. Käy kahvilla ja osta kukka. Älä anna sitä vanhalle äidillesi tai entisille luokkakavereillesi! Juo koko kuppi tyhjäksi ja itke mukamas yksinäisyyttäsi. Yli-inhimillisyys ei ole siis hyvästä!      

...sillä ->

 

Here is my second thesis: JEE!!!

 

 

ja ... onko tämä kaikki vain ignoratio elenchi? Ks. sitten normityötäni: work normally. normally and this is not it at all!!! -> Fenix? ;)

Päästäkää vangit vapaaksi! пожалуйста, помогите мне. пожалуйста, помогите мне. пожалуйста, помогите мне

Kiitos kaikille noin Amazing and shiny stats painallukselle (aloitettu joskus lokakuussa 2014) ja selaukselle. Rauhoittuminen onnistuu Youtube-kanavallani.

:)

 

Päivitys 15.12.2014 alk. absoluuttisia/uniikkeja kävijöitä:

Helpot kotisivut

 

------------------------------------------------------

 

;)